LGS Konuları

LGS Konuları

LGS konuları kapsamında, Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Yabancı Dil ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinden sorular yöneltilir. LGS sınavında adaylar sadece 8. sınıfta gündeme alınan konulardan sorumlu olacaklardır. LGS’de iki oturum vardır. Birinci oturumda Sözel alan dersleri yer alır ve toplam 50 soru vardır. İkinci oturumda sayısal alan dersleri yer alır ve toplam 40 soru yer alır. Peki bu derslerden kaç soru geliyor ve soru dağılımları nelerdir? Sizler için detaylı açıkladık.

LGS’ de Kaç Soru Var?

LGS’ de toplam 90 soru vardır. Derslere ve alanlara göre soru sayısı farklıdır. LGS’ de derslere göre soru sayısı ders ders şu şekildedir:

LGS Matematik Soru Sayısı: LGS Matematik testinde 20 soru vardır.

LGS Türkçe Soru Sayısı: LGS Türkçe testinde 20 soru vardır.

LGS Fen Bilimleri Konuları Soru Sayısı: LGS Fen Bilimleri testinde 20 soru vardır.

LGS İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük: Soru Sayısı: LGS İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersinde 10 soru vardır.

LGS Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Soru Sayısı: LGS Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi testinde 10 soru vardır.

LGS Yabancı Dil Soru Sayısı: LGS Yabancı Dil testinde 10 soru vardır.

LGS Kaç Dakika Sürer ve Kaç Oturumdur?

LGS’de iki oturum vardır. Birinci oturumda Sözel alan dersleri yer alır ve toplam 50 soru yer almaktadır. Bu 50 soruya 75 dakika süre verilir. İkinci oturumda sayısal dersler yer alır ve 40 sorudan oluşan bu ikinci oturuma ise 80 dakika süre verilir.

LGS Sözel Alan Kaç Dakika?

LGS birinci oturumda Sözel alan dersleri yer alır ve bu oturumda sözel alan derslerinden 50 soruya 75 dakika süre verilir.

LGS Sözel Alan Kaç Soru?

LGS’de iki oturum vardır. Birinci oturumda Sözel alan dersleri yer alır ve toplam 50 soru yer almaktadır. Sözel alan dersleri yani LGS birinci oturum dersleri şu şekildedir:

Alt TestlerSoru Sayısı
Türkçe20
T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük10
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi10
Yabancı Dil10
Toplam50

LGS Sayısal Alan Kaç Dakika?

LGS sayısal alan dersleri ikinci oturumda yer alır ve toplam 40 soru yer alır. Fen Bilimleri ve Fen Bilimleri derslerinden 40 soru vardır ve 80 dakika süre verilir.

LGS Sayısal Alan Kaç Soru?

LGS İkinci oturumda sayısal alan dersleri yer alır ve toplam 40 soru yer alır. 40 sorudan oluşan bu ikinci oturuma ise 80 dakika süre verilir.

Alt TestlerSoru Sayısı
Matematik20
Fen Bilimleri20
Toplam40

LGS Sözel alan derslerinin yer aldığı ve 50 sorudan oluşan birinci oturum 75 dakika, sayısal alanda 40 sorudan oluşan ikinci oturum 80 dakika olarak uygulanır.

LGS’de Sayısal Öğrenciler Hangi Testleri Çözmeli?

LGS’ de sayısal öğrenciler LGS’nin hem birinci oturumunda yer alan sözel alan derslerini hem de LGS’nin İkinci oturumunda yer alan sayısal alan derslerinden sorumludur. Yani sözel de olsanız sayısal da olsanız iki oturumdaki derslerden sorumlusunuz. Derslerin ağırlık katsayıları farklılık gösterir. LGS ders ders ağırlık katsayıları şu şekildedir: LGS Konuları

Alt TestlerAğırlık Katsayıları
Türkçe4
Matematik4
Fen Bilimleri4
T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük1
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi1
Yabancı Dil1

LGS Sözel alan derslerinin yer aldığı ve 50 sorudan oluşan birinci oturum 75 dakika, sayısal alanda 40 sorudan oluşan ikinci oturum 80 dakika olarak uygulanır.

LGS’ de Sözel Öğrenciler Hangi Testleri Çözmeli?

LGS’ de Sayısal Öğrenciler LGS’ nin hem birinci oturumunda yer alan Sözel alan derslerini hem de LGS’nin İkinci oturumunda yer alan sayısal alan derslerinden sorumludur. Yani sözel de olsanız sayısal da olsanız iki oturumdaki derslerden sorumlusunuz. Derslerin ağırlık katsayıları farklılık gösterir. LGS ders ders ağırlık katsayıları şu şekildedir: LGS Konuları

Alt TestlerAğırlık Katsayıları
Türkçe4
Matematik4
Fen Bilimleri4
T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük1
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi1
Yabancı Dil1
 

LGS Konuları ve Soru Dağılımı

LGS konuları, 8. sınıf öğrencileri için yapılan ve liseye yerleştirme amacıyla kullanılan bir sınavdır. LGS kapsamında öğrencilere farklı derslerden sorular yöneltilir. İki oturumdan oluşan LGS sınavının birinci oturumunda sözel alan dersleri ikinci oturumunda ise sayısal alan dersleri yer alır. İşte LGS konuları ve LGS derslerinin soru dağılımları:

LGS Türkçe Konuları ve Soru Dağılımları

 • Dil bilgisi konuları
 • Paragraf ve metin analizi
 • Sözcükte ve cümlede anlam
 • Yazım kuralları
 • Noktalama işaretleri
LGS Türkçe Soru Dağılımı
Konu Adı2023202220212020
Fiilimsiler11
Sözcükte Anlam4221
Deyimler ve Atasözleri2
Söz Sanatları1
Cümlede Anlam2122
Parçada Anlam76104
Cümlenin Öğeleri11
Noktalama İşaretleri111
Metin Türleri12
Fiilde Çatı1
Cümle Türleri1
Yazım Kuralları111
Anlatım Bozukluğu1
Sözel Mantık / Görsel Okuma4547
Toplam20202020

LGS Matematik Konuları ve Soru Dağılımı

 • Rasyonel sayılar
 • Üslü ve köklü ifadeler
 • Cebirsel ifadeler ve özdeşlikler
 • Eşitsizlikler
 • Geometri konuları (üçgenler, dörtgenler, daire, alan ve çevre hesaplamaları vb.)
LGS Matematik Soru Dağılımı
Konu Adı2023202220212020
Üslü Sayılar4234
Köklü Sayılar5323
Çarpanlar ve Katlar3133
Olasılık2113
Veri Analizi2123
Eşitsizlikler12
Cebirsel İfadeler4224
Doğrusal Denklemler ve Eğim42
Dönüşüm Geometrisi1
Geometrik Cisimler1
Üçgenler22
Eşlik ve Benzerlik11
Toplam20202020

LGS Fen Bilimleri Konuları ve Soru Dağılımı

 • Madde ve özellikleri
 • Fiziksel ve kimyasal değişimler
 • Enerji
 • Hücre bilgisi
 • İnsan ve çevre
 • Kuvvet ve hareket
LGS Fen Bilimleri Soru Dağılımı
Konu Adı2023202220212020
Mevsimler ve İklim3123
DNA ve Genetik Kod8458
Basınç5225
Madde ve Endüstri4554
Basit Makineler22
Enerji Dönüşümleri ve Çevre Bilimi44
Elektrik Yükleri ve Elektrik Enerjisi2
Hücre Bölünmesi ve Kalıtım
Işığın Kırılması
Ses
Toplam20202020
 

LGS İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Konuları ve Soru Dağılımı

 • Türk İnkılâp Tarihi
 • Atatürk ilke ve inkılapları
 • Türkiye Cumhuriyeti tarihi ve Atatürk’ün hayatı
LGS İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Soru Dağılımı
Konu Adı2023202220212020
Bir Kahraman Doğuyor5113
Milli Uyanış: Bağımsızlık Yolunda Atılan Adımlar2224
Milli Bir Destan: Ya İstiklal, Ya Ölüm3223
Atatürkçülük ve Çağdaşlaşan Türkiye33
Demokratikleşme Çabaları11
Atatürk Dönemi Dış Politika11
Atatürk’ün Ölümü ve Sonrası
Toplam10101010

LGS Yabancı Dil (İngilizce) Konuları ve Soru Dağılımı

 • Temel dil bilgisi konuları
 • Okuduğunu anlama
 • Cümlede anlam
 • Boşluk doldurma soruları
 • Temel kelime bilgisi
LGS İngilizce Soru Dağılımı
Konu Adı2023202220212020
Friendship4212
Teen Life112
In The Kitchen2122
On The Phone2112
The Internet2112
Adventures11
Tourism11
Chores11
Science11
Natural Forces
Toplam10101010

LGS Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Konuları ve Soru Dağılımı

 • İslam’ın temel kavramları
 • İslam tarihi
 • Ahlaki kavramlar ve değerler
 • İbadetler
LGS Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Soru Dağılımı
Konu Adı2023202220212020
Kader İnancı431
Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Musa23
Zekat ve Sadaka3233
Din ve Hayat3433
Hz. Muhammed’in Örnekliği1
Kur’an-ı Kerim ve Özellikleri11
İslam’ın Paylaşma ve Yardımlaşmaya Verdiği Önem
İslam Dinine Göre Kötü Davranışlar
İnsanın Paylaşma ve Yardımlaşma İhtiyacı (Tevekkül)
Hac İbadeti
Toplam10101010

LGS Puanı Nasıl Hesaplanır?

LGS puanının hesaplanmasında iki ana bileşen bulunmaktadır: Sınav Puanı: LGS kapsamında öğrencilere yapılan merkezi sınavın sonucudur. Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Yabancı Dil ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinden oluşan sınavın toplam sonucudur.

Ortaokul Başarı Puanı (OBP): Öğrencinin 6., 7. ve 8. sınıflarda elde ettiği yılsonu başarı puanlarının ortalamasıdır.

Bu iki bileşenin belirli bir ağırlıklandırılması ile LGS yerleştirme puanı oluşturulur.

LGS’ de soruların zorluk derecesine göre farklı puan değerleri olabilir, bu nedenle her yıl Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından belirlenen katsayılar ve yönergeler doğrultusunda hesaplama yapılır.

LGS Konuları

LGS Netleri Nasıl Artar?

LGS netlerinizi artırmak için izlemeniz gereken stratejik adımlar ve öneriler:

Konu Anlama: Öncelikle tüm konuları derinlemesine anlamaya çalışın. Konuları sadece ezberlemek yerine, konseptleri ve ilişkileri anlamak çok daha önemlidir.

Günlük Çalışma Alışkanlığı: Her gün düzenli olarak çalışmak, konular arası bağlantıları kurmanızı ve bilgilerin kalıcı olmasını sağlar.

Etkili Not Alma: Özellikle LGS’ de Fen Bilimleri gibi detaylı konuları içeren derslerde, etkili notlar almak büyük önem taşır. Özetler, şemalar ve diyagramlar oluşturarak bilgileri görselleştirmek faydalıdır.

Soru Çözme Pratiği: Konuları anladıktan sonra bol bol soru çözmelisiniz. Soru çözümü, bilginizi pratiğe dökmenin en iyi yoludur.

Deneme Sınavları: Gerçek sınav şartlarını simüle eden deneme sınavları, hem bilginizi ölçmeniz hem de sınav temposuna alışmanız için önemlidir.

Zaman Yönetimi: Sınavda zamanı etkili kullanmak için pratik yapın. Özellikle uzun ve karmaşık sorularda zamanı iyi ayarlamak gerekebilir.

Geri Bildirim ve Değerlendirme: Yanlış yaptığınız sorulardan ders çıkarın. Hangi konuda eksik olduğunuzu belirleyin ve o konu üzerinde ekstra çalışma yapın.

Düzenli Tekrar: Bilginin kalıcı olması için düzenli aralıklarla konuları tekrar etmelisiniz. Özellikle sınavdan önce genel bir tekrar yapmak, bilgilerinizi taze tutar.

Psikolojik Hazırlık: Sınav stresi ve kaygı, performansınızı olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle sınav öncesi rahatlama teknikleri ve moral motivasyonunu yüksek tutma stratejileri üzerinde çalışmalısınız.

Sağlıklı Yaşam Alışkanlıkları: Düzenli uyku, dengeli beslenme ve düzenli fiziksel aktivite, öğrenme kapasitenizi artırır ve konsantrasyonunuzu yükseltir.

Kaynak Seçimi: Kaliteli ve MEB müfredatına uygun kaynaklardan çalışmak, sınavda başarınızı doğrudan etkileyebilir.

LGS Öğrenci Koçluğu ve Eğitim Koçluğu

LGS Konuları Detaylı İncelemek İçin

LGS Matematik Konuları ve Soru Dağılımı

LGS Türkçe Konuları ve Soru Dağılımı

LGS Fen Bilimleri Konuları ve Soru Dağılımı

LGS İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Konuları ve Soru Dağılımı

LGS Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Konuları ve Soru Dağılımı

LGS İngilizce Konuları ve Soru Dağılımı

Öğrenci Koçluğu Gaziantep

Öğrenci Sınav Koçu Okan Bal

LGS Konuları
banner