Okula Başlama Yaşı Hesaplama

Okula Başlama Yaşı Hesaplama

2024-2025 Eğitim ve Öğretim Yılı

İlkokul 1.sınıf öğretmeni, öğrencisi ve velisi olmak çok farklı bir heyecandır. Çocuğu 1.sınıfa başlayacak velilerimiz, okulların kapanmasından okulların açılacağı güne kadar mutluluk, heyecan, gurur, merak, korku, kaygı gibi birçok farklı duyguyu bir arada yaşarlar. Ancak, bu yaz tatili döneminde en fazla hissedilen duygunun, çocukları için en uygun okulu ve öğretmeni belirleme ile 1.sınıfa başlama zamanı konularında yaşanılan kararsızlık olduğu görünüyor.

Ülkemizde eğitime başlama yaşının bir yıl öne alınmasıyla birlikte 1. sınıflarda 5 yaş grubu (60-71 aylar) ile 6 yaş grubu (72-83 aylar) öğrenciler birlikte eğitim öğretim görmeye başladılar. Bu durumla ilgili olarak farklı uygulamalar yapıldı. Öğrenciler aylara göre gruplandırılarak, aynı ay grubundaki öğrencilerle sınıflar oluşturuldu.

Okula Kayıt Yaşı kayıtların yapıldığı yılın eylül ayı sonu (30/09/2024) itibarıyla hesaplanır.

Okula Kayıt Yaşı Hesaplama

İLKOKUL KAYIT DURUMU

ANASINIFI KAYIT DURUMU

Okula Kayıt Yaşı Hesaplama

Millî Eğitim Bakanlığı okul öncesi eğitim ve ilköğretim kurumları yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmeliği okumak için tıklayınız.

Okula Başlama Yaşı Hesaplama

Kayıt zamanı

Okul öncesi eğitim ve ilköğretim kurumlarında yeni kayıtlar, temmuz ayının ilk iş gününde başlar. Kayıt işlemi ulusal adres veri tabanındaki yerleşim yeri adres bilgileri esas alınarak, e-Okul sistemi üzerinden yapılır. Kayıt işlemleri sırasında veliden herhangi bir belge talep edilmez. Kayıtlarda bir sonraki eğitim ve öğretim yılında zorunlu eğitime başlayacak çocuklar ile okulun bulunduğu kayıt alanındaki çocuklara öncelik tanınır. Başvurunun kontenjandan fazla olması durumunda veliler huzurunda kura çekimi yapılır.

Okulöncesi eğitime başlama yaşı (Anasınıfı, anaokulu, uygulama sınıfı)

Anaokulu, ana sınıfı ve uygulama sınıflarına, kayıtların yapıldığı yılın eylül ayı sonu itibarıyla 57-68 aylık çocukların kaydı yapılır. Okulun kayıt alanında ikamet eden ve bir sonraki eğitim ve öğretim yılında ilkokula başlayacak çocukların kaydı yapıldıktan sonra fiziki imkânları yeterli olan anaokulu ve uygulama sınıflarına 36-56 aylık, ana sınıflarına ise 45-56 aylık çocuklar da kaydedilebilir. Bir grup oluşturabilecek kadar çocuk bulunmayan okullarda 36-68 aylık çocuklar aynı ana sınıfına kaydedilebilir.

Anaokuluna başlama yaşı

Anaokulu, 36 – 68 aylık çocukların eğitimi amacıyla açılan okul öncesi eğitim kurumudur. Anaokulu ve uygulama sınıflarına, kayıtların yapıldığı yılın eylül ayı sonu itibarıyla 36 ayını tamamlayan ve 68 ayını doldurmayan çocukların kaydı yapılır. İmkânları yeterli olan anaokulu ve uygulama sınıflarına 36-56 aylık çocuklar da kaydedilebilir.

Anasınıfına başlama yaşı

Ana sınıfı; Eylül ayı sonu itibarıyla 57-68 aylık çocukların eğitimi amacıyla örgün eğitim ve hayat boyu öğrenme kurumları bünyesinde açılan sınıflardır. Ana sınıflarına, kayıtların yapıldığı yılın eylül ayı sonu itibarıyla 57 ayını dolduran ve 68 ayını doldurmayan çocuklar kaydedilir. Anasınıfının imkânına göre 45-56 aylık çocuklar da kayıt edilebilir.

İlkokul birinci sınıfa başlama yaşı

İlkokulların birinci sınıfına, kayıtların yapıldığı yılın eylül ayı sonu itibarıyla 69 ayını dolduran çocukların kaydı yapılır. Ayrıca 66, 67 ve 68 aylık çocuklardan velisinin yazılı isteği bulunanlar da ilkokul birinci sınıfa kaydedilir. İlkokulların birinci sınıfına, kayıtların yapıldığı yılın eylül ayı sonu itibarıyla 72 ayını dolduran çocukların kaydı yapılır. 72 aylık olan çocukların ilkokul 1. Sınıfa kaydı zorunlu olup kaydı ertelenemez.

69-70-71 aylık çocukların kayıt erteleme işlemi

69-70-71 aylık olan çocukların kaydı ilkokul 1. sınıfa zorunlu olarak çıkmaktadır. Ancak okul müdürlükleri, yaşça kayıt hakkını elde eden çocuklardan 69, 70 ve 71 aylık olanları velisinin yazılı talebi bulunması halinde okul öncesi eğitime yönlendirir veya kayıtlarını bir yıl erteleyebilir. Okul müdürlükleri, yaşça kayıt hakkını elde eden çocuklardan 69, 70 ve 71 aylık olanları velisinin yazılı talebi bulunması halinde okul öncesi eğitime yönlendirir veya kayıtlarını bir yıl erteler. 69-70-71 aylık olan çocukların velisinin talebi üzerine ilkokul birinci sınıf kaydı bir yıl süre ile ertelenebilir. İlkokul kayıt işlemi ertelenen çocuk anasınıfına veya anaokuluna kayıt ettirilir. İlkokula kaydı bir yıl ertelenen ve bir önceki yıl okul öncesi eğitim almamış olan 69, 70, 71 aylık çocuklara, okul öncesi eğitim kurumlarına kayıtta öncelik tanınır.

66-67-68 aylık çocukların birinci sınıfa kayıt işlemi

66-67-68 aylık olan çocukların kayıtları okul öncesi eğitim (Anaokulu, Ana Sınıfı ve Uygulama Sınıfı) için zorunlu olarak çıkmaktadır. Ancak çocuğun gelişim özellikleri dikkate alınarak 66, 67 ve 68 aylık çocuklardan velisinin yazılı isteği bulunanlar da ilkokul birinci sınıfa kayıt ettirilebilir.

Yaşı yanlış yazılan çocukların durumu

Nüfusa gerçek yaşından büyük veya küçük yazılmış olanların yaşlarının düzeltilmesi okul yönetimince velilerinden istenir. Bu öğrencilerden velisi üç ay içinde girişimde bulunmadığı veya bu işleri yapmadığı takdirde gereği yapılmak üzere il/ilçe millî eğitim müdürlüğüne bildirilir.

Uygulama sınıfı

Uygulama sınıfı: Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında çocuk gelişimi ve eğitimi alanında eylül ayı sonu itibarıyla 36-68 aylık çocukların eğitiminin yapıldığı uygulama birimidir.

DOKTOR RAPORU İLE KAYIT ERTELETME

Doktordan alınan raporla kayıt erteletme kaldırıldı. Daha önceden çocuk doktorundan alınan sağlık raporu ile kayıt erteletme yapılabiliyordu ancak bu 2019 yılında kaldırıldı. Doktor raporu ile birinci sınıfa kayıt erteletme işlemi yapılmamaktadır.

ÖZEL EĞİTİM İHTİYACI OLAN ÖĞRENCİLER

Özel eğitim ihtiyacı olan bireylerden kayıtların yapıldığı yılın eylül ayı sonu itibarıyla 69, 70 ve 71 aylık olanların velisinin yazılı talebiyle; 71 ayını tamamlamış, 79 aydan gün almamış olanların velisinin yazılı talebi ve Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu Raporu doğrultusunda ilkokula başlamaya hazır olmadığı değerlendirilen öğrencilerin okul öncesi eğitime 1 yıl daha devamları sağlanır. e-Okul Sistemi üzerinden ilkokula kaydı yapılan ve okul öncesi eğitim süresi uzatılan çocuklar il veya ilçe özel eğitim hizmetleri kurulu kararı ile okul öncesi eğitim kurumunda eğitimlerini sürdürürler.

banner