Gaziantep Özel Doğru Cevap Koleji Anadolu Lisesi

galeri
galeri
galeri
galeri

Firma Hakkında

LİSE EĞİTİMİ

Doğru Cevap Okulları, lise eğitim dönemini “MEDENİYET DÖNEMİ” olarak tanımlar. Medeniyet dönemi; akademik, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif yönlerden gelişimin zirve yaptığı, hayata dair kariyer hedeflerinin netleştiği, kendini gerçekleştirme çabalarının yoğun hissedildiği dönemdir. Bu dönemde öğrenci keşfettiği, kuşattığı ve fethettiği insani, millî ve manevi değerler ile eğitim öğretimini sentezleyerek atalarına yakışır bir şekilde kendi bireysel medeniyetini inşa eder.

Akademik Gelişim: Lise dönemi, üniversiteye geçiş aşaması olduğundan, ülkemizin bir gerçeği olarak akademik gelişimin, diğer tüm gelişim alanlarının önüne geçtiği bir dönemdir. Okullarımızda öğrencinin akademik gelişiminin en üst seviyelere ulaşması için birçok yöntem, araç ve sisteme sahibiz. Onları kendi yetenekleri ve sınırları ölçüsünde ulaşabilecekleri hedefe ulaştırma yollarını çok iyi biliyoruz. Bunun yanında akademik başarıyı etkileyen diğer faktörlerin de farkındayız. Bedensel ve duygusal olarak normal bir gelişime sahip olmayan bir gencin akademik gelişiminin sağlıklı bir biçimde ilerlemeyeceğini çok iyi biliyoruz. Bu nedenler öğrencilerimizi sadece akademik olarak geliştirmekle kalmıyoruz; onları yetenekleri doğrultusunda sanatsal, sportif ve kültürel faaliyetlere yöneltiyor ve mutlu bireyler, başarılı bireyler olmalarını sağlıyoruz. Mutlu, başarılı, sağlıklı gençlerin akademik olarak gelişmesi çok daha kolay ulaşılabilir bir hedef haline gelecektir.

Kariyer Hedefleri: Lise döneminde öğrencilerimiz, rehberlik biriminin yoğun ve özel takibi altındadır. Bu süreçte öğrencilerimize bir dizi tanıma test ve envanteri uygulanır. Öğrencilerimizin zihinsel ve bilişsel yetenekleri ve eğilimleri, ilgileri, karakter özellikleri gibi birçok alanda bilimsel ölçeklerle tanıma çalışmaları yapılır. Tüm yönleriyle çok iyi tanıdığımız öğrencilerimize, kendileri için en doğru gelecek planını yapmaları için bilimsel destek veriyoruz. Lise döneminde her öğrencimiz, bir kariyer planı dosyası oluşturur. Bu dosyada, kendisiyle ilgili yapılmış bilimsel test ve envanter sonuçları, öğrencimizin kendini ifade ettiği özgün bir yazı ve DC Okulları Kariyer Planı Formu bulunur. Öğrenci bu formu, kendi durumuna uygun dayanaklarla temellendirip, geleceği ile ilgili akılcı, ulaşılabilir bir plan doğrultusunda doldurur.

Kendini Gerçekleştirme: Lise dönemi gençlerinin temel gelişimsel özelliği kimlik oluşturmaktır. Eğer birey daha önceki gelişimsel dönemlerini sağlıklı bir biçimde atlattıysa ya da gerek ailevi gerekse sosyal ilişkilerindeki çatışmaları çözebildiyse sağlıklı bir kimlik oluşturur.

Daha sonraki genç yetişkinlik, onu takiben yetişkinlik ve diğer gelişimsel dönemlere sağlıklı bir biçimde girer ve bu dönemleri sağlıklı bir biçimde sürdürür. Kimlik oluşumu özdeşleşme ile başlar. Yani genç çevresinde gördüğü, beğendiği, etkilendiği, değerli saydığı kişileri kendisine mal eder, onlarla özdeşleşir. Bu kişiler gencin öğretmeni, arkadaşı, kardeşi, sevdiği sanatçı ya da bir roman kahramanı olabilir. İşte genç bu kişilerin giyim tarzlarını, konuşmalarını, tavır ve davranışlarını taklit eder, onlarla bu anlamda özdeşleşir. Bu aşırıya kaçmadıkça doğal bir süreçtir.

Okullarımızda lise dönemi gençlerinin toplumsal sorumluluk almaya istekli olma ve

toplumsal görevleri yerine getirebilme, bir mesleğe hazırlanma, cinsiyetine uygun toplumsal rol edinme her iki cinsteki yaşıtlarıyla olgun ilişkiler kurmayı başarma, yetişkinlerden bağımsız duygusal bağımsızlık kazanma gibi gelişimleri hedefliyoruz.

Atalarına Yakışır: Gençlerimizin, geçmişiyle övünç duyan, şanlı tarihimizin izlerini tüm hücrelerinde taşıyan, geçmişini doğru analiz etmiş ve geleceği ilişkin bu bilgiler ışından gerçekçi bir vizyon geliştirmiş milli, yerli ve yeryüzü insanları olmasını hedefliyoruz.  Bu amaçla okullarımızda milli tarihimiz ve insanlık tarihi, milli kültürümüz ve insanlık kültürü, milli düşünce geçmişimiz ve insanlığın düşünce geçmişi gibi konularda hassasiyet gösterilir.

Bütün uygulamalarımızda hedeflenen temel kazanımların yanı sıra atalarına yakışır olmak, milli olmak, geçmişini anlamak ve geleceğe ışık tutmak gibi kazanımlar mutlaka açıkça yazılmış olmamış olsa bile örtük bir biçimde gözetilir.

Yükseköğretime Hazırlık Programı

TYT ve AYT’de başarı, iyi bir hazırlık sürecinin yanı sıra, sınavların teknik ve içerik olarak çok iyi analiz edilmesine de bağlıdır.

Okulumuzdaki TYT-AYT çalışmaları öğrencilerimizi bilinçlendirmek ve performanslarını maksimum seviyede kullanmalarını sağlamak amacıyla çeşitli etkinlik ve uygulamalardan oluşur. Bu doğrultuda okulumuzda, öğrenci ve velilerimize hizmet verecek bir Yurtiçi Üniversite Danışmanlık Birimi oluşturulmuştur. Yürüttüğümüz TYT-AYT çalışmalarını şöyle sıralayabiliriz:

  • Öğrenci, veli ve öğretmenlerimize TYT-AYT konusunda bireysel danışmanlık hizmeti verilmektedir.
  • Sınav içeriği, puan analizleri, sınav taktikleri, tercihler ve meslek seçimi konularında seminerler düzenlenmektedir.
  • Lise son sınıf düzeyindeki öğrencilerin üniversite sınavı hazırlık çalışmaları yakın bir şekilde takip edilmektedir. Okulumuzda yapılan deneme sonuçlarına göre öğrencilerin eksikleri tespit edilmekte ve eksiklerin tamamlanması için öğrencilerle görüşülerek önlemler alınmaktadır. Öğrencilerin gittikleri dershanelerde aldıkları sonuçlar da rehberlik servisi tarafından ayrıca takip edilmektedir.
  • Öğrencilerimize ve velilerimize, TYT-AYT başvuru formunun eksiksiz ve yanlışsız doldurulması, tercih formunun sağlıklı ve doğru oluşturulması konusunda danışmanlık verilir. Ayrıca öğrencilere başvuru ve tercih döneminde bire bir danışmalık verilmekte, öğrencilerin kararsızlıkları, yapabilecekleri tercih ve teknik hataları görüşmeler sırasında tespit edilip düzeltilmektedir.

Adres: 15 Temmuz Mahallesi, 148171 Nolu Cadde, No:2/1, Şehitkamil/Gaziantep

GOLD FİRMA

Firma Bilgileri

Firmaya Mail Gönder

Firma Konumu

Paylaş