Gaziantep Özel Bilfen Ortaokulu

galeri

Firma Hakkında

ğrencilerimize, bir üst eğitim programına geçişlerinde gerekli olan akademik bilgi ve becerilerin kazandırılmasının yanı sıra, fiziksel, zihinsel ve duygusal becerilerine yanıt verebilen kapsamlı bir eğitim programı uygulanmaktadır. Branşlarında uzmanlaşmış nitelikli ve dinamik eğitim ve öğretim kadrosuyla Bilfen Okulları; öğrencilerinin bilgiye ulaşmalarını, edindiği bilgiden yararlanmalarını ve bilgiyi geliştirme yöntemlerini öğrenmelerini ilke edinmiştir.

Bu anlamda Bilfen Okulları’nda tam öğrenme sistemi uygulanmaktadır.

Bilfen İlköğretim Okullarında Matematik

Bilfen İlköğretim Okullarında, öğrenciyi öğrenme sürecinin merkezine alan ve öğrencilerin ihtiyaçları doğrultusunda farklı öğrenme ve öğretme stratejileri sunan bir matematik  programı uygulanmaktadır. Hedefimiz; günlük hayatta matematiği kullanabilen, çözümlerini ve düşüncelerini paylaşabilen, problemleri  yorumlayabilme ve çözme becerisi gelişmiş, ekip çalışması yapabilen ve öz güven sahibi öğrenciler yetiştirmektir.

Matematik derslerinde başarı için benimsediğimiz uygulamalar etkin dinleme, öğrenilen konularla ilgili özet çıkarma, farklı örnekler çözerek hafızaya alma ve tekrar etme adımlarından oluşur. Çalışmalarımız çoklu zekâ kuramına uygun, proje ve etkinlik temelli ve teknolojik destekli bir temele dayanır. Grup çalışması, gezi gözlem, bilgisayar destekli öğretim ve kavram haritaları matematik öğretimindeki vazgeçilmezlerimiz arasındadır.

Türkçe

Türkçe derslerinde; öğrencilerimizin kazanımlar ve etkinlikler yoluyla okuma, dinleme, konuşma ve yazma becerilerini geliştirmeleri, dilimizin imkân ve zenginliklerinin farkına vararak Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanmaları hedeflenmektedir. Böylece öğrencilerimiz; dil sevgisi ve bilinci kazanarak öğrenme sürecinde daha verimli olacak, kendilerini hayata ve geleceğe hazırlayacak birikimi edineceklerdir.
 
Türkçe derslerinde verilen eğitimle öğrencilerimizin;  dinlediklerini, izlediklerini ve okuduklarını anlayan; duygu, düşünce ve hayallerini anlatan; eleştirel ve yaratıcı düşünen bireyler olarak yetişmeleri sağlanmaktadır. Ders kapsamında edindikleri bilgi ve becerilerle sorumluluk üstlenebilen, girişimci, çevresiyle uyumlu, olay, durum ve bilgileri araştırma, sorgulama, eleştirme ve yorumlamayı alışkanlık hâline getiren öğrencilerimiz okulumuzdan estetik zevk kazanmış ve millî değerlere duyarlı bireyler olarak mezun olmaktadırlar.

Fen ve Teknoloji

Fen, doğal çevreyi inceleme ve korumaya yönelik bir süreç ve bu sürecin ürünü olan organize bilgilerden kurulu bir bütündür.

Öğrencilerimizin Fen ve Teknoloji derslerinde; bilimsel düşünme becerisi kazanması, günlük yaşamda karşılaştıkları olaylarla bağdaştırabilme yetilerinin geliştirilmesi, bilerek yaşamanın verdiği zevkle fen bilimlerine olan sevgilerinin artırılması amaçlanmaktadır.

Düşünsel gelişim sürecinde olan çocuklarımızın bilimsel mantığı daha iyi kavrayabilmeleri ve sağlam bir temel oluşturabilmeleri için Fen ve Teknoloji derslerimiz öğrenci merkezli bir yaklaşımla Türkçe olarak okutulmaktadır.

“Öğrenme Stilleri” Nedir, Ne Değildir?

Öğrenme stilleri, her öğrencinin yeni ve zor bir bilgiyi öğrenirken kendine özgü ve farklı bir şekilde kullandığı yollardır.
Öğrenme stillerinde güçlü ve geliştirilmesi gereken noktalar vardır.
Stillerden bazılarının baskın olarak kullanılması, doğuştan gelir; fakat daha sonra kişinin akademik yaşantısıyla, mesleğiyle ve çevresel faktörlerle şekillenir.
Stillerden birinin diğerine göre üstünlüğü yoktur; herkesin kendine özgü ve değerli bir öğrenme stili vardır.
Bireyler sahip oldukları kişilik özelliklerine uyan öğrenme stillerini tercih ederler. Dolayısıyla öğrenme stilleri kişilik özelliklerinden de etkilenir.
Yapılan araştırma sonuçlarına göre, öğrenme stilleri ile zekâ arasında doğrudan bir ilişki olmadığı anlaşılmıştır.

Öğrenme stilleri dikkate alınarak yapılan eğitimle ders başarısı arasında olumlu bir ilişki olduğu kanıtlanmıştır. Amerika’da yapılan bir araştırmaya göre, öğrenme stillerine uygun olarak yapılan matematik eğitiminde başarının %40 oranında arttığı görülmüştür.

Adres: Şehirgösteren Mahallesi, 68016 Nolu Cadde, No: 90, Şehitkamil / Gaziantep

banner

Firma Bilgileri

  • AdresŞehirgösteren Mahallesi, 68016 Nolu Cadde, No: 90, Şehitkamil / Gaziantep
  • Telefon444 27 57

Firma Konumu

Paylaş