Gaziantep Özel Bahçeşehir Koleji İlkokulu

galeri
galeri

Firma Hakkında

İlkokul eğitimimiz, 21. yüzyılın gerektirdiği tüm becerilere sahip bireyler yetiştirme hedefimiz doğrultusunda planlanmıştır. İlkokul kademesinde öğrencilerimize görsel, işitsel ve dokunsal, olabildiğince çok ve çeşitli materyal sunmanın önemine inanıyoruz. Kendi eğitim birimimiz tarafından üniversitemizin danışmanlığında MEB müfredatına uygun olarak geliştirilmiş olan eğitim içeriğimiz ve dünyaya örnek oluşturan eğitim modellerimiz ile öğrencilerimizin akademik başarısını üst seviyeye çıkarıyoruz, onları kendine güvenen, eleştirel düşünebilen, farklı kültürlere saygılı, yaratıcı, yenilikçi,  üretken bireyler olarak yetiştiriyoruz.

Kişiye Özgü Öğretim Modeli (KÖM)

Her bireyin kendine özgü bir öğrenme stili vardır. Öğrenme stili, kişinin yeni ve zor bilgiyi öğrenmeye hazırlanırken, öğrenirken ve hatırlarken farklı ve kendine özgü yollar kullanmasıdır. Bahçeşehir Okullarında uyguladığımız Kişiye Özgü Öğretim Modeli ile öğrencilerin öğrenme stillerindeki bireysel farklılıkları tanımlıyor ve öğrenim sürecini bu farklılıkları dikkate alarak yapılandırıyoruz. Akademik veriler ışığında hazırladığımız Kişiye Özgü Öğretim Modelini teknolojinin imkânları ile destekleyerek öğrencilerimiz nasıl öğreniyorsa, öyle öğretiyoruz.

Çift Dilli Eğitim

Bahçeşehir Okulları ilkokulda uyguladığı Çift Dilli Eğitim programı temelinde araştıran, sorgulayan, bilgili, eleştirel düşünebilen ve etkili iletişim kurabilen bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir. Çift Dilli Eğitim programımız uluslararası okullarda uygulanan İlk Yıllar Programı’nın yaklaşımı örnek alınarak oluşturulmuştur. Buna göre, yabancı dil, matematik, sanat, fen bilgisi, sosyal bilimler ve diğer bütün disiplinlere ait kavramlar, beceriler ve ayrıca kişilik gelişimine ilişkin konular, belli temalar etrafında bir araya getirilerek incelenir. Örneğin çocuk, piramitleri incelerken, hem dil, hem matematik, hem fen, hem coğrafya, hem tarih bilgilerini, kavramlarını, terminolojilerini öğrenir ve aynı zamanda onu bir dünya vatandaşı yapacak tutumlar geliştirir. Tüm bunları, İngilizce’yi kullanarak yapar.

Öğrencilerimize yeni bir edindirmek üzere geliştirilmiş olan ilkokul Çift Dilli Eğitim programımız, onların erken yaşta doğru aksanı kazanmasını sağlamakta, farklı dillere ve kültürlere karşı olumlu tutumlar geliştirmeye teşvik etmekte ve özsaygılarının gelişimine katkıda bulunmaktadır. 

Çift Dilli Eğitim sistemi hakkında daha ayrıntılı bilgi almak için www.ciftdilliegitim.com web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

Dijital Eğitim

Bahçeşehir Okulları olarak yeni nesil eğitimin temel bileşenlerinden biri olan dijital eğitimi başarıyla uyguluyoruz. Zengin içeriği, uygulamaları, takip, ölçme ve değerlendirme sistemiyle dijital eğitim, öğrencilerimizin öğrenme sürecini ve akademik başarılarını desteklerken onlara dijital okuryazarlık kimliği de kazandırıyor. Türkiye’de ilk kez Bahçeşehir Okullarında uygulanmaya başlayan, Kodlama Saati Uygulaması ile çocuklarımızın bilgi ve iletişim teknolojilerinin aktif birer kullanıcısı olmalarını; bunun da ötesinde yaratıcı fikir oluşturarak bu fikirlerini teknoloji kullanarak hayata geçirebilen bireyler olarak yetişmelerini amaçlıyoruz. Bu projeyle çocuklar, What’s App, Foursquare, Twitter, Facebook, Instagram ve Skype benzeri uygulamaları kendileri geliştirebilecek.

Üstün Yetenekliler Eğitimi

Eğitimin amacı, üstün yetenekli olduğu tespit edilen öğrencilerin öğrenmeye ve sosyal becerilere yönelik ihtiyaçlarını karşılayarak kendilerini en üst düzeyde geliştirmelerine yardımcı olmaktır.

Öğrencinin bu eğitime dahil edilebilmesi için ailesinin güvenilir bir kurumdan üstün yetenekli olduğuna dair rapor alması gerekir. Bu tanıyı belgeleyen raporu okula sunan 2,3 ya da 4. sınıf öğrencileri eğitime dahil edilir. Sınıf öğretmenlerinin tekrar yaptığı ders saatlerinde bu öğrenciler için ayrı bir eğitim uygulanır.

Eğitimin içeriğinde;

  • Üst Düzey Düşünme Becerileri: (Altı Şapka Düşünme Tekniği, Beyin Fırtınası, Yaratıcı Sorun Çözme, Akıl Haritası Yapma, Düşünme Becerileri),
  • Etkin ve Destekleyici İletişim Becerileri
  • Projemi Gerçekleştiriyorum
  • Üst Düzey Okuma Becerileri
  • Yaratıcı Drama gibi uygulamalar yer almaktadır.

Değerler Eğitimi

Öğrencilerde toplum bilincini oluşturabilmek ve onların sosyal becerilerini güçlendirebilmek amacı ile ilkokul eğitim içeriğimizde Değerler Eğitimi dersi yer almaktadır. Sadece sınıf bazında değil tüm okul bazında bu etkinliklere katılım sağlanmaktadır.

Yaratıcı Düşünme Dersi

İlkokul eğitim içeriğimizi MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından yayımlanan kazanımlara paralel olarak oluşturmaktayız. Öğrencilerimize 21. YY beceriler kazandırmayı hedefleyen okulumuzda eğitim içeriğine Yaratıcı Düşünme Dersi de eklenmiştir. Bu derslerde öğrencilerimizin farklı teknikler kullanarak sorun çözebilmelerini ve yaratıcılık becerilerini geliştirmelerini amaçlıyoruz.

Yayınlarımız

İç yayınlarımızda sarmal öğretim sistemi baz alınmış; yazma, yorumlama, çözüm üretme, ilişkilendirme becerilerinin de geliştirilebilmesi amaçlanmış ve yayınlarımızın içerikleri bu doğrultuda hazırlanmıştır. Bahçeşehir Okullarında okuma alışkanlığını küçük yaşlarda kazandırmayı hedefliyoruz ve okuma kitaplarımızı seçerken eğitim içeriğimizdeki kazanımları ve öğrencilerimizin akademik düzeylerini de göz önünde bulunduruyoruz. Her sınıf düzeyinde ortalama 25-30 kitap bu amaçla kitap listelerimizde yer almaktadır.

Bahçeşehir Sportif Koordinasyon (BSK)

Bahçeşehir Okullarında Uygulanan BSK (Bahçeşehir Sportif Koordinasyon) eğitimi çocukların duygusal, bilişsel, fiziksel ve sosyal gelişimi dikkate alınarak hazırlanmış özel bir eğitimdir. Çocukların oyun oynarken egzersiz yapmalarını ve böylece esneklik, denge, kuvvet ve sürat gibi becerilerini daha hızlı geliştirmelerini sağlar. Uygulanan eğitimin diğer bir özelliği de sosyal gelişim özelliklerinden olan kendine özgüven, karar verme yetisi ve liderlik gibi vasıfları ön plana çıkarmasıdır. Hedefimiz, erken yaşlarda başlattığımız bu çalışma ile çocuklarımıza sporculuk ruhu ve spor kültürü kazandırmaktır.

Akademik Başarı

Bahçeşehir Okulları olarak ulusal ve uluslararası ölçme ve değerlendirme sınavlarındaki başarılarımız her geçen gün artıyor. Derslerdeki temel amacımız, MEB’in programında ifade edilen kazanımlara uygun ders içeriği ile öğrencilerimizin okul başarılarını arttırmak ve sınavlara eksiksiz hazırlanmalarını sağlamaktır. Türkiye’nin tüm bölgelerinde aynı kalitede eğitim vermeyi ilke edinerek, öğretim programı, konu sırası ve ders planlarımızı tüm okullarımızda uyguluyor, sınavları eş zamanlı olarak aynı sorularla gerçekleştiriyoruz.

Laboratuvarlar

Öğrencilerimiz kampüslerimizde bulunan laboratuvarlar sayesinde Fen Bilgisi dersini yaparak ve yaşayarak öğreniyorlar. Laboratuvarlarımızda yaptığımız çalışmalarla öğrencilerimizin ezber yapmadan öğrenmelerini,  fen okuryazarı olmalarını hedefliyoruz. Bu sebeple derslerin bir bölümünü laboratuvar uygulamaları olarak gerçekleştiriyoruz.  Bu uygulamalarla özellikle anlaşılması zor olan konularda laboratuvar ortamında yapılan deneylerle öğrenme sürecini destekliyoruz.

STEM+A Merkezleri

Tüm Bahçeşehir Okulları kampüslerinde oluşturulan STEM + A Merkezleri fen laboratuvarı, bilgisayar laboratuvarı, inovasyon laboratuvarı, üretim atölyesi, sanat atölyesi gibi farklı alanları tek mekanda topluyor. STEM +A Merkezleri, fen, teknoloji, mühendislik, matematik ve sanat alanlarında, projeye dayalı, disiplinlerarası çalışma ve üretim için en uygun eğitim ortamını sunmak üzere tasarlanmıştır..

MINDFUL OKUL

Mindfulness = Pozitif yönde gelişen okul iklimi

Dünya okullarında son yıllarda yaygın olarak hayata geçirilen Mindful okul uygulamaları, Bahçeşehir Okullarının tüm kampüslerinde uygulanıyor. Öğrencilerin yaşadıkları anın derinlemesine farkında olarak, önce kendilerini ve ardından çevrelerindekileri anlayarak, hissederek yaşamalarını sağlayan Mindful okul uygulamalarında, öğrencilerin egzersizler yardımıyla Mindfulness yaşam tarzını içselleştirmeleri amaçlanıyor. Bu yaşam tarzını oluşturan parçalar, akademik başarının gerekçesi olan derslere odaklanmanın yanı sıra; iyilik yapmak, iyi dilekleri içsel ve sözel olarak iletmek; sahip olunan değerlere şükretmek; yaşananları tüm kalbiyle hissetmek ve olduğu gibi kabul etmek; empati kurmak ve affetmek; yürürken, yemek yerken, hareket ederken büsbütün farkında olmak gibi becerileri içeriyor.

Adres: Güneykent Mahallesi, Halep Bulvarı, No:13 Şahinbey/Gaziantep

banner

Firma Bilgileri

  • AdresGüneykent Mahallesi, Halep Bulvarı, No:13 Şahinbey/Gaziantep
  • Telefon(342) 360 03 20

Firma Konumu

Paylaş