Gaziantep Özel Bahçeşehir Koleji Ortaokulu

galeri
galeri

Firma Hakkında

Öğrencilerimizi 21. yüzyılın gerektirdiği bilgi ve becerilere sahip, Dünya ile konuşan, Dünya ile çalışan, Dünya ile yarışan liderler olarak geleceğe hazırlamayı hedefliyoruz. Bu hedef doğrultusunda, eğitim birimlerimiz tarafından,  MEB müfredatına uygun şekilde, üniversitemizin danışmanlığında geliştirilen ve eğitim dünyasındaki yeni gelişmeler ışığında sürekli güncellenmekte olan ortaokul eğitimimiz ile akademik başarının önündeki tüm engelleri kaldırıyoruz ve ulusal sınavlardaki başarılarının yanı sıra sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda da varlık gösteren öğrenciler yetiştiriyoruz.

Kişiye Özgü Öğretim Modeli (Köm)

Her bireyin kendine özgü bir öğrenme stili vardır. Öğrenme stili, kişinin yeni ve zor bilgiyi öğrenmeye hazırlanırken, öğrenirken ve hatırlarken farklı ve kendine özgü yollar kullanmasıdır. Bahçeşehir Okullarında uyguladığımız Kişiye Özgü Öğretim Modeli ile öğrencilerin öğrenme stillerindeki bireysel farklılıkları tanımlıyor ve öğrenim sürecini bu farklılıkları dikkate alarak yapılandırıyoruz. Akademik veriler ışığında hazırladığımız Kişiye Özgü Öğretim Modelini teknolojinin imkânları ile destekleyerek öğrencilerimiz nasıl öğreniyorsa, öyle öğretiyoruz.

Çift Dilli Eğitim

Bahçeşehir Okulları ilkokulda uyguladığı Çift Dilli Eğitim programı temelinde araştıran, sorgulayan, bilgili, eleştirel düşünebilen ve etkili iletişim kurabilen bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir. Çift Dilli Eğitim programımız uluslararası okullarda uygulanan İlk Yıllar Programı’nın yaklaşımı örnek alınarak oluşturulmuştur. Buna göre, yabancı dil, matematik, sanat, fen bilgisi, sosyal bilimler ve diğer bütün disiplinlere ait kavramlar, beceriler ve ayrıca kişilik gelişimine ilişkin konular, belli temalar etrafında bir araya getirilerek incelenir. Örneğin çocuk, piramitleri incelerken, hem dil, hem matematik, hem fen, hem coğrafya, hem tarih bilgilerini, kavramlarını, terminolojilerini öğrenir ve aynı zamanda onu bir dünya vatandaşı yapacak tutumlar geliştirir. Tüm bunları, İngilizce’yi kullanarak yapar.

Öğrencilerimize yeni bir edindirmek üzere geliştirilmiş olan ilkokul Çift Dilli Eğitim programımız, onların erken yaşta doğru aksanı kazanmasını sağlamakta, farklı dillere ve kültürlere karşı olumlu tutumlar geliştirmeye teşvik etmekte ve özsaygılarının gelişimine katkıda bulunmaktadır. 

Çift Dilli Eğitim sistemi hakkında daha ayrıntılı bilgi almak için www.ciftdilliegitim.com web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

Dijital Eğitim

Günümüz çocuklarının hızla gelişen teknolojiye paralel olarak teknolojik araçları daha çok oyun amaçlı kullandıklarını görüyoruz. Bu gerçekten yola çıkarak Bahçeşehir Okulları olarak eğitimde yeni bir çağ başlattık. Çocuklarımızın dijital teknolojiyi sadece oyun amacıyla değil öğrenimde de kullanabilmelerini sağlayarak, öğrenmeyi daha eğlenceli bir süreç haline getirdik. Aynı zamanda daha kalıcı bir öğrenme sağlayan bu yöntemin amacı çocuklarımızı yaparak, yaşayarak, oynayarak ve eğlenerek öğrenen çocuklar olarak yetiştirmektir.

iPad Eğitim Projesi

Bu proje 2 kanaldan ilerlemektedir. Birinci kanal, iPad kullanımının eğitime entegre edilmesidir. Öncelikle 5. ve 6. sınıf öğretmenlerimize, Ağustos ve Eylül ayları içerisinde Teknolojik Pedagoji ve iPad’in Derse Entegrasyonu konularında hizmet içi eğitim verilir. Ayrıca eğitimde %30 oranında kullanılması uygun bulunan Apple teknik uygulaması hakkında bilgi aktarılır. Bu eğitimi alan öğretmenlerimiz iPad’le eğitime uygun ders senaryoları oluşturur. Eğitim platformlarımız tarafından güncellenen iPad uygulamaları ile ilgili eğitimler yıl içerisinde sisteme yüklenir ve öğretmenlerimize güncellemelerle ilgili bilgi aktarılır.

Mentor Öğretmenlik Sistemi

5, 6, 7 ve 8. Sınıflarımızda uyguladığımız mentor öğretmenlik sisteminin amacı;

  • Öğrenciye çalışma alışkanlıklarını kişisel özellik ve ihtiyaçlarına en uygun şekilde düzenlemeyi öğretmek,
  • Öğrencinin kişisel planlama ve değerlendirme becerisinin gelişmesine katkıda bulunarak motivasyonunu sürekli desteklemek,
  • Test tekniklerini öğreterek TEOG sınavlarındaki başarısına katkıda bulunmak,
  • Okul ile ev arasındaki iletişimin sürekli ve etkin olmasını sağlamaktır.

Bu amaçlar doğrultusunda mentor öğretmenlerimiz öğrencileriyle ayda iki kez bireysel, bir kez de toplu görüşme yaparlar.

Bu görüşmelerde mentor öğretmen öğrencinin deneme sınavı sonuçlarını değerlendirir, öğrenci ile birlikte TEOG sınavları için hedef puan belirler, sınavlardan sonra hedeflediği puana ulaşıp ulaşmadığını değerlendirir, öğrenci belirlenen hedefe ulaşamadıysa nedenlerini sorgulayarak ihtiyaçları belirler ve yeni hedef belirleme konusunda öğrenciyi motive eder. Ayrıca öğrencinin aile ve arkadaşlık ilişkileri konularında yaşadığı sıkıntıları da dinleyerek gerekli gördüğü durumlarda öğrenciyi uygun birimlere yönlendirir.

Mentor öğretmenler yüz yüze görüşmelerde ya da ayda en az bir kere yapılan telefon görüşmelerinde velileri yaptıkları çalışmalar konusunda bilgilendirirler.

Rehber öğretmenler de mentor öğretmenlerle ayda bir yaptıkları bireysel görüşmelerde öğrencilerle ilgili bilgi alışverişinde bulunur ve yapılacak çalışmaları birlikte planlarlar.

Yabancı Dil Eğitimi

Bahçeşehir Okullarında ortaokul yabancı dil eğitiminde akademik İngilizce’nin temellerini atmayı hedefleyen, bu amaçla günlük konuşma dilinden çok yazılı dile odaklanan bir program uygulanır. 

Hazırlık sınıfı niteliğindeki 5. Sınıfta 17 saatlik yoğun bir İngilizce eğitimi verilir. Öğrencilerin dil edinimleri istikrarlı bir program dahilinde, müfredatımızla ilişkilendirilen dijital araçlarla zenginleştirilir ve uluslararası geçerliliği olan ölçme ve değerlendirme sistemi ile takip edilir.

8. sınıfın sonunda öğrencilerimizin Avrupa Dil Standartlarına göre B2 seviyesine ulaşılması planlanmıştır.

Okuma, yazma ve konuşma becerilerini sistemli bir şekilde geliştirmeyi hedefleyen programımız dahilinde öğrencilerimiz çok sayıda İngilizce kitap okur. Münazara çalışmalarıyla sözlü ifade becerileri geliştirilir.

Programın hedefi öğrencilerimizin gerek yazılı gerek sözlü olarak düşüncelerini belli düzeyin üzerinde bir İngilizce ile, akıcı olarak ifade edebilir olmalarını sağlamaktır.

Ortaokul yabancı dil eğitiminde ayrıca haftada üç saat 2. yabancı dil eğitimi vardır.

Akademik Takip ve Ödevlendirme

Günlük derslerin pekiştirilmesi amacıyla ödevler verilir. Ev çalışmaları öğrencilerimizin tek başına sıkılmadan yapabileceği düzeydedir. Velilerimizin ödevlere müdahil olmalarını istemeyiz. Öğrencilerimiz ödevlerini kendileri yapmalı, yapamadıklarını öğretmenleri görmeli ve eksikleri konusunda yeni çalışma planlamalıdır. Amaç sorumluluk duygusunu geliştirmek ve kazanımlar için pekiştirme yapmaktır. Öğretmenlerimiz için ev çalışmaları öğrencilerin seviyesi konusunda bilgi veren değerli geri dönüşlerdir. Öğretimin ne düzeyde gerçekleştiğini görürler ve ona göre uygulamalara yön verirler. Öğrenciler, şifreleriyle www.stoys.com adresinden ev çalışmalarını alabilirler. Velilerimize duyurularımızı ise (ev çalışması, akademik takvim, yemek listesi, gelişim raporu, revir kaydı, projeler vb.) STOYS ve/veya bireysel SMS aracılığıyla yaparız.

Ulusal Sınavlara Hazırlık

Okulumuzda Temel Öğretimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sınavına uygun denemeler yapılmaktadır. 5, 6 ve 7. sınıflarda her pazartesi günü, bir hafta TMD (Türkçe, Matematik, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi), bir sonraki hafta FİS ( Fen, İngilizce, Sosyal Bilgiler) olmak üzere deneme sınavları yapılır. 8. sınıflarda cumartesi günleri de okul vardır. Cuma günü TMD sınavı olan öğrenciler bir gün sonra, cumartesi günü, FİS sınavına girerler. Cumartesi günleri sınavdan sonra TMD ve FİS sorularının çözümleri yapılır. Sınav sonuçları ve öğretmenlerimizin takipleri sonucunda öğrencinin konuyu anlayıp anlamadığı kontrol edilir. Eksikler üç yönlü olarak incelenir.

  • Kazanım ve konu eksikliği
  • Dikkat ve okuma hatası
  • Psikolojik sorun

Sonuca göre hemen etüt, dikkat ya da rehberlik çalışması yapılır. Dönem sonunda yapılan TEOG sınavlarında sene başından itibaren öğrenciye verilen kazanımlardan sorular sorulur. Böylece öğrencinin konuyu tekrar edip etmediği, uzun süreli hafızaya kodlayıp kodlamadığı, konular arasındaki sarmal geçiş becerisi kontrol edilir. Hatalarla ilgili aynı süreç takip edilir ve etüt programı uygulanır.

Akademik Başarı

Bahçeşehir Okulları olarak ulusal ve uluslararası ölçme ve değerlendirme sınavlarındaki başarılarımız her geçen gün artıyor. Derslerdeki temel amacımız, MEB’in programında ifade edilen kazanımlara uygun ders içeriği ile öğrencilerimizin okul başarılarını arttırmak ve sınavlara eksiksiz hazırlanmalarını sağlamaktır. Türkiye’nin tüm bölgelerinde aynı kalitede eğitim vermeyi ilke edinerek, öğretim programı, konu sırası ve ders planlarımızı tüm okullarımızda uyguluyor, sınavları eş zamanlı olarak aynı sorularla gerçekleştiriyoruz.

Laboratuvarlar

Öğrencilerimiz kampüslerimizde bulunan laboratuvarlar sayesinde Fen Bilgisi dersini yaparak ve yaşayarak öğreniyorlar. Laboratuvarlarımızda yaptığımız çalışmalarla öğrencilerimizin ezber yapmadan öğrenmelerini,  fen okuryazarı olmalarını hedefliyoruz. Bu sebeple derslerin bir bölümünü laboratuvar uygulamaları olarak gerçekleştiriyoruz.  Bu uygulamalarla özellikle anlaşılması zor olan konularda laboratuvar ortamında yapılan deneylerle öğrenme sürecini destekliyoruz.

STEM + A Merkezleri

Tüm Bahçeşehir Okulları kampüslerinde oluşturulan STEM + A Merkezleri fen laboratuvarı, bilgisayar laboratuvarı, inovasyon laboratuvarı, üretim atölyesi, sanat atölyesi gibi farklı alanları tek mekanda topluyor. STEM +A Merkezleri, fen, teknoloji, mühendislik, matematik ve sanat alanlarında, projeye dayalı, disiplinlerarası çalışma ve üretim için en uygun eğitim ortamını sunmak üzere tasarlanmıştır.

Adres: Güneykent Mahallesi, Halep Bulvarı, No:13 Şahinbey/Gaziantep

banner

Firma Bilgileri

  • AdresGüneykent Mahallesi, Halep Bulvarı, No:13 Şahinbey/Gaziantep
  • Telefon(342) 360 03 20

Firma Konumu

Paylaş