Gaziantep Özel Bahçeşehir Koleji Fen Lisesi

galeri
galeri

Firma Hakkında

Sınıf Donanımları ve Mevcut Öğrenci

Lise sınıflarında maksimum öğrenci sayısı 24’tür. Tüm dersliklerde akıllı tahta sistemi kullanılmakta olup dersler interaktif bir şekilde işlenmektedir.

Dersliklerin düzenlemesi her seviyede aynıdır. Sınıf seviyesine göre kullanılan eğitim ve öğretim materyalleri değişir. Dersliklerdeki sıra ve masa düzeni öğretmenin dersi işleyiş düzenine göre değişiklik gösterebilir. Sınıflarda öğrenci dolapları yedek giysi, kitap ve materyaller içindir. Öğrenci her gün, her eşyasını taşımak zorunda değildir. Sadece evine ihtiyacı olan malzemeleriyle gider. Öğrenciler dolaplarının düzeninden ve yedek eşyalarından sorumludurlar.

Bahçeşehir Okulları lise eğitiminde proje bazlı, yabancı dil eğitimi ağırlıklı, STEM odaklı eğitim anlayışını hayata geçirir. Öğrencilerin sadece üniversite sınavına değil, üniversite hayatına hatta iş hayatına hazır olmalarını sağlayacak alt yapı ile lise eğitimini tamamlamaları hedeflenir. STEM Merkezi’nde projelerini hayata geçiren, MASTER 6 ile hayata artı değerlerle hazırlanan, uluslararası ölçme ve değerlendirme denetiminde İngilizcelerini mükemmelleştiren, uluslararası eğitim programlarına katılarak vizyonlarını geliştiren Bahçeşehir Okulları öğrencileri farklı, yaratıcı ve çağdaş bireyler olarak hayata donanımlı bir şekilde başlamanın avantajını hayatları boyunca yaşar.

Liselerimiz:

 • Bahçeşehir Okulları Fen ve Teknoloji Liseleri
 • Bahçeşehir Okulları Anadolu Liseleri
 • Bahçeşehir Okulları Fen Liseleri

Kişiye Özgü Öğretim Modeli (Köm)

Her bireyin kendine özgü bir öğrenme stili vardır. Öğrenme stili, kişinin yeni ve zor bilgiyi öğrenmeye hazırlanırken, öğrenirken ve hatırlarken farklı ve kendine özgü yollar kullanmasıdır. Bahçeşehir Okullarında uyguladığımız Kişiye Özgü Öğretim Modeli ile öğrencilerin öğrenme stillerindeki bireysel farklılıkları tanımlıyor ve öğrenim sürecini bu farklılıkları dikkate alarak yapılandırıyoruz. Akademik veriler ışığında hazırladığımız Kişiye Özgü Öğretim Modelini teknolojinin imkânları ile destekleyerek öğrencilerimiz nasıl öğreniyorsa, öyle öğretiyoruz.

Mentor Öğretmenlik Sistemi

Bahçeşehir Okulları liselerinde her öğrenciye bir mentor öğretmen birebir danışmanlık yapmaktadır. Mentor Öğretmenlik Sistemi ile öğrencinin akademik ve sosyal alandaki gelişiminin gözlenmesi ve başarısının yükseltilmesi, kendisi ile ilgili kişisel planlama ve değerlendirme becerisinin geliştirilmesi, gelişim gereksinimlerinin tespit edilmesi, okula bağlılığının sağlanması, motivasyonunun artırılması ve okul-ev arasında etkileşim ve işbirliğinin kolaylaştırılması hedeflenmektedir. Bu süreçte mentor öğretmenlerimize yardımcı olması ve faaliyetin profesyonel ce yürütülmesi amacıyla rehberlik bölümü tarafından aylık “mentor öğretmen gündemi” hazırlanır.

Tüm Okullarda Eşgüdümlü Akademik Çalışmalar

Türkiye’nin her yerinde aynı kalitede eğitim vermeyi ilke edinen Bahçeşehir Okullarında konu sırası ve ders planları tüm okullarda aynı olup sınavlar eşzamanlı olarak aynı sorularla yapılır. Sınav sonuçları tüm Türkiye’deki Bahçeşehir Okulları öğrencilerinin sınav sonuçlarıyla karşılaştırmalı olarak değerlendirilir ve böylece çok daha anlamlı ölçme değerlendirme verileri elde edilir.

Bahçeşehir Okullarında ders konuları ortak bir yıllık plan üzerinden işlenmektedir. Bu yolla tüm okullarımızda konular arasında koordinasyon sağlanmaktadır. Yıllık plan ve konuların dağılımı Milli Eğitim Bakanlığı’nın verdiği kazanımlar dikkate alınarak yapılmıştır. Bununla birlikte yıllık planlardaki ders saatlerimizin süreleri üniversiteye giriş sınavlarında çıkacak konulara ve kazanım önemine göre ayarlanmaktadır. Ayrıca 12.sınıflarımızda YGS ve LYS’ye yönelik bir akademik çalışma programı uygulanmaktadır. Bu program doğrultusunda ortak kaynak kitaplar tespit edilmekte ve yıl boyunca bu kaynak kitaplar kullanılmaktadır.

Yabancı Dil Eğitimi

21. Yüzyıl becerileriyle donatılmış bireyler yetiştirme hedefimiz doğrultusunda Yabancı Diller Departmanımız tarafından özel olarak geliştirilmiş olan ilkokul yabancı dil eğitimimiz, her öğrencimize İngilizce’de beş temel dil becerisini (okuma, anlama, dinleme, konuşma ve yazma) kazandırmak üzere planlanmıştır. Bahçeşehir Okullarında ilkokul öğrencileri Türk ve yabancı öğretmenler eşliğinde dünya standartlarında yoğun bir yabancı dil edinim sürecinden geçerler. Bu süreç öğrencilerimizin azami fayda sağlayacağı dijital araçlarla zenginleştirilmiştir ve veri tabanlı karar mekanizması ile denetlenmektedir

Hazırlık Sınıfı

Hazırlık sınıfı olan okullarımızda,

 • IS (Integrated Skills-Tüm becerilerin ve gramerin birlikte öğretilmesi) ,
 • CS (Communication Skills-Konuşma, dinleme gibi iletişim becerilerinin birlikte öğretilmesi),
 • Reading and Writing (Okuma ve Yazma),
 • Reading into Writing (Büyük sınıflarda uyguladığımız okuma sonrası yazma becerilerinin geliştirilmesi),
 • Literature (Edebiyat),
 • Academic Writing (Akademik makalaler yazabilme) dersleri verilir.

Hazırlık sınıfımızdaki İngilizce ders saati 23’tür.

Liselerimizde yürütülen yabancı dil kulüp çalışmaları kapsamında, gerek hafta içi, gerekse hafta sonu takviye kursları, drama çalışmaları, İngilizce aktivite günleri, bahar aylarında düzenlenen kitap fuarları ve uluslararası projelere katılımlar gerçekleşmektedir.

Ikinci Yabancı Dil

Okullarımızda ikinci yabancı dil genel olarak Almanca’dır. Öğrencilerimizin Almanca’yı belli seviyede öğrenmeleri sağlanmaktadır. Almanca dil yeterliliğini ölçen FIT sınavlarına katılan öğrencilerimizin hemen hepsi başarı sertifikası almaktadır. Bu yıl aramıza katılan Bartın lisemizde ikinci yabancı dil İspanyolca’dır.

Kanada Dil Geliştirme Eğitimi

Lisede hazırlık öğrencilerine, İngilizce dilini geliştirmelerine yardımcı olacak “Dil Geliştirme Eğitimi” uygulanmaktadır. Öğrenciler, isterlerse hazırlık sınıfının bir bölümünü Amerika’da bulunan kardeş okullardan birinde devam edebilmektedir.

TYT-AYT Tam Hazırlık Sistemi

Tyt-Ayt tam hazırlık sisteminde temel amaç öğrencimizin sınava yönelik tüm ihtiyaçlarını karşılamak, test tekniği ve akademik başarısını artırmak, mutlu olacağı istediği bölümü kazanmasını sağlamaktır.

İki yıllık bir hazırlık programıdır. 11 ve 12. Sınıfları kapsar.

11.Sınıfta amaç öğrencinin farkındalık düzeyini artırmak ygs konularını hatırlatmak test tekniğini geliştirmektir. Öğrencilerin derslerinin %40 ını tyt olarak görürler. Bunu sağlamak amacıyla hafta içi 44 saatlik programın yanı sıra  cumartesi günleri 5 saat tamamen TYT ye yönelik ek ders görürler. Bu dersler öğrencilerin tercih ettikleri alanların dersleri arasında paylaştırılmıştır. Ayrıca yarı yıl tatilinin ilk haftasında dersler devam eder. Böylece öğrencilerimiz haftalık ders saatlerinin dışında 225 saat TYT ye yönelik ek ders görürler.

11.sınıfın sonunda mayıs ayında üç ygs deneme sınavı uygulanarak akademik seviye tesbitleri yapılır.

Haziran ayında iki haftalık TYT-AYT kursuna ile TYT-AYT 12.sınıf kursu resmi olarak başlar. Burada öğrencilerimiz 50 saatlik ders alırlar. Kurs sonunda öğrencilerimiz gördükleri konulardan ilk TYT deneme sınavını olurlar. Bu sınav sonucu esas alınarak yaz ödevlendirmeleri yapılır ve öğrenciler tatile gönderirler.

Ağustos ayının üçüncü haftası 75 saatlik Ağustos kursu başlar. Konular Ağustos ayında kaldığı yerden devam eder. Böylece okul açılmadan öğrencimiz 125 saatlik TYT-AYT kursu almış olurlar. Okulların açılması ile Hafta içi derslerin yanı sıra Cumartesi ders ve etütleri başlar.

Yarı yıl tatilinin ilk haftası Kurs devam eder. Böylece öğrencilerimiz 44 saatlik programın yanı sıra 325 saatlik ek ders alırlar.

Okullarımızda 12. Sınıf öğrencilerimize 22 adet TYT, 13 adet AYT deneme sınavı uygulanır.

Okullarımız 12.sınıfta Uğur Hazırlık sistemine dahil olduğu için Öğrencilerimiz deneme sınavlarında sadece tüm liselerimiz arasındaki yerini değil uğur hazırlık liseleri dahil olmak üzere tüm Türkiye’deki yerlerini görme şansına sahiptir.

Master 6

Master 6 bireyin, değişen toplumsal koşullar ve teknolojik çağı yakalama ihtiyacı doğrultusunda dünya vatandaşlığına geçişini hedefleyen bir programdır. Program yaşamın tüm alanlarına dair bireyin donanımlı bir şekilde gelişimini sağlayacak 6 farklı modülden oluşur.

 • Beceri Geliştirme Modülü
 • Fiziksel Gelişim Modülü
 • Kişisel Gelişim Modülü
 • Topluma Hizmet Modülü
 • Uygulamalı Mesleki Gözlem Modülü
 • Zorunlu Sertifika Modülü

Bahçeşehir Okulları Liselerinde 2015-2016 eğitim-öğretim yılında 9. Sınıflarda pilot olarak uygulamaya geçecek olan Master 6 programı, “Stem+A Uygulamaları” ve “21. Yüzyıl Becerilerini” temel alarak hazırlanmıştır. 

Bu program öğrencilerimizin yaşamsal kazanımlarını artırmanın yanı sıra yurtiçi ve yurtdışı üniversite kabullerinde etkili olacak şekilde tasarlanmıştır.

Programın Vizyonu   

Öğrencilerimizi 21. yüzyıl yaşam ve kariyer becerileri ile donatarak geleceğin liderleri, bilim insanları ve global ekonomi içinde rekabet edebilen, üretken, başarılı ve kendini gerçekleştirmiş bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlamaktır.

Programın Hedefleri   

 • Öğrencilere müfredat programının akademik kazanımlarının yanı sıra kendine değer verme, yeteneklerini keşfetmelerini sağlama fiziksel, zihinsel, sosyal kapasitelerini ve buna bağlı olarak özgüven düzeylerini artırma,
 • Toplumun geleceğinde nasıl bir rol alacağını, hangi mesleği, hangi yeterliliklerle yapabileceği konusunda farkındalık sağlama,
 • Toplumsal duyarlılık ve farkındalığı sağlama, birey olma ve aidiyet duygularını besleme,
 • Modern ve teknolojik yaşamın beraberinde getirdiği dünya vatandaşlığı kavramını benimsetme,
 • Evrensel hoşgörü ve barış duygusunu benimsemiş, farklı kültürlere duyarlı bireyler yetiştirmektir.

Akademik Başarı

Bahçeşehir Okulları olarak ulusal ve uluslararası ölçme ve değerlendirme sınavlarındaki başarılarımız her geçen gün artıyor. Derslerdeki temel amacımız, MEB’in programında ifade edilen kazanımlara uygun ders içeriği ile öğrencilerimizin okul başarılarını arttırmak ve sınavlara eksiksiz hazırlanmalarını sağlamaktır. Türkiye’nin tüm bölgelerinde aynı kalitede eğitim vermeyi ilke edinerek, öğretim programı, konu sırası ve ders planlarımızı tüm okullarımızda uyguluyor, sınavları eş zamanlı olarak aynı sorularla gerçekleştiriyoruz.

Laboratuvarlar

Öğrencilerimiz kampüslerimizde bulunan laboratuvarlar sayesinde Fen Bilgisi dersini yaparak ve yaşayarak öğreniyorlar. Laboratuvarlarımızda yaptığımız çalışmalarla öğrencilerimizin ezber yapmadan öğrenmelerini,  fen okuryazarı olmalarını hedefliyoruz. Bu sebeple derslerin bir bölümünü laboratuvar uygulamaları olarak gerçekleştiriyoruz.  Bu uygulamalarla özellikle anlaşılması zor olan konularda laboratuvar ortamında yapılan deneylerle öğrenme sürecini destekliyoruz.

STEM+A Merkezleri

Tüm Bahçeşehir Okulları kampüslerinde oluşturulan STEM + A Merkezleri fen laboratuvarı, bilgisayar laboratuvarı, inovasyon laboratuvarı, üretim atölyesi, sanat atölyesi gibi farklı alanları tek mekanda topluyor. STEM +A Merkezleri, fen, teknoloji, mühendislik, matematik ve sanat alanlarında, projeye dayalı, disiplinlerarası çalışma ve üretim için en uygun eğitim ortamını sunmak üzere tasarlanmıştır.

Adres: Güneykent Mahallesi, Halep Bulvarı, No:13 Şahinbey/Gaziantep

GOLD FİRMA

Firma Bilgileri

Firmaya Mail Gönder

Firma Konumu

Paylaş