Gaziantep Özel Sempati Koleji Anadolu Lisesi

galeri
galeri

Firma Hakkında

Öğrencilerin hayatında okul akademik bilgileri planlı olarak aldıkları ilk merkezdir. Eğitimde akademik bilgi çok önemli olmakla birlikte her şey demek değildir.

Sempati Kolejin’ de akademik başarı çok önemsenir ve öğrencinin bilgi eksiği olmaması için gayret gösterilir.
Bizim önceliğimiz, her bir öğrencinin potansiyelini doğru tespit edip, ona uygun imkânlar sunarak geliştirmesini sağlayıp, güzel bir geleceğe hazırlmaktır.

Ödevlendirme
Sempati Koleji’nde ödev gün içinde öğrenilen konuların tekrar edilmesi amacıyla, sınıf ve öğrenci seviyesine uygun olarak verilir. Öğrenci ödev sayesinde günü tekrar etmiş, neyi, ne kadar öğrendiğini test etmiş olur.

Ödev Sınıf dersleri bittikten sonra öğretmen gözetiminde okulda yapılması sağlanır. Bu şekilde öğrenci evde ailesi ile daha çok vakit geçirir, paylaşım süresi artar, aile içi iletişim güçlenir.

Ölçme Değerlendirme
Okulumuzda yapılan ölçme ve değerlendirme çalışmalarının genel amacı, ölçme alanında yapılan kuramsal ve uygulamalı analizler yoluyla bilgi üretimine katkıda bulunmaktır. Öğrencilerimizin akademik bilgi düzeyini ölçen, bu durumu akademik kadro ile paylaşan ve çözüm yolları üreten çalışmalardır.

Eğitim öğretim dönemi başında öğrencilerin derse hazır bulunuşluk düzeyleri ölçülür ve raporlanır. Sınav takvimlerini hazırlanır, sınavları organize edilir, sınav sonuçlarını analiz edilir, öğrenme eksiklikleri ve bunlara yol açan olası nedenleri belirlenir, çözüm önerileri sunulur.

Öğrenmenin nasıl gerçekleştiğini, bu süreçte kullanılan yöntemlerden hangilerinin işe yaradığı ya da yaramadığını düşündürmek ve fark ettirmek amacını taşıyan süreç değerlendirme yöntemi ile diğer ölçme değerlendirme etkinlikleri hakkında mümkün olan en kısa sürede geri bildirimde bulunulur. Süreç değerlendirmede kullanılan anekdotlar, tartışma, sergi, görüşme, gözlemler, sunum, kendini değerlendirme, ürün dosyası, performans ödevleri, proje, grup ve/veya akran değerlendirmesi gibi yöntemlerin hazırlanması, uygulanması ve değerlendirilmesinde öğretmenlere rehberlik edilir. Öğretmenin konu, ünite veya dönem sonunda öğrencinin hangi basan düzeyine ulaştığını gösteren sonuç değerlendirmede kullanılan kısa yanıtlı, çoktan seçmeli, eşleştirmeli veya uzun yanıtlı sorular, doğru yanlış, tamamlama sorulan, açık uçlu sorular, kavram haritalan, tanımlayıcı ağaç, poster, kelime ilişkilendirme, drama, soru-yanıt yöntemi gibi yöntemlerin hazırlanması, uygulanması ve değerlendirilmesinde öğretmenlere rehberlik eder.

Rehberlik
Bilişsel yeteneklerin temelini oluşturan planlama, dikkat, eşzamanlı ve ardıl bilişsel ölçeklerinin değerlendirilmesi sonucunda, öğrenmede güçlü ve zayıf olunan alanların tespiti, anlamlandırılması ve değerlendirilmesi yapılmaktadır.

Uygulama sonucunda elde edilen verilerle bir rapor hazırlanmaktadır. Hazırlanan bu rapor, öğrencilerin strateji kullanma, dikkati uzun süre devam ettirme, verilerle fikir bütünlüğü oluşturma, uzlamsal bilgilerle işlem yapma ve ardışık uyaranları anlama gibi bilişsel yetenekleri ile ilgili ayrıntılı bilgi sunmaktadır.

Adres: Fatih Mahallesi, Cemil Alevli Caddesi, No:60 Şehitkamil / Gaziantep

banner

Firma Bilgileri

  • AdresFatih Mahallesi, Cemil Alevli Caddesi, No:60 Şehitkamil / Gaziantep
  • Telefon(342) 321 30 99

Firma Konumu

Paylaş