Gaziantep Özel Doğa Koleji Lisesi

galeri
galeri
galeri
galeri

Firma Hakkında

t-MBA Eğitim Modeli

İnsanoğlunun dünyaya gelişinden itibaren yönetme ve işletme toplumun her alanında kendini göstermiştir. Ekonomik ve insan kaynağı anlamında sürdürülebilirliği sağlamak noktasında yönetim ve işletme bilimleri giderek önem kazanmıştır. t-MBA Programı, işletmelerin bu ihtiyacını karşılamak üzere henüz lise çağındaki öğrencilerin temel düzeyde işletme ve yönetim vizyonuna sahip olmalarını sağlar. t-MBA Programı ile geliştirilen sosyal beceri ve yetenekler, iş hayatına daha yetkin, donanımlı ve vizyoner bireyler kazandırılmasında büyük rol oynar.

t-MBA eğitiminin temeli, bu kazanımın teorik ve uygulamalı şekilde verilmesi üzerine kuruludur. Akademik yönden; Yönetim ve Organizasyon, Pazarlama, Ekonomi gibi derslerle iş dünyasının teorik alt yapısına hakim olant-MBA öğrencileri; Mesleki Gözlem, İş Projeleri gibi çalışmalarla bilgilerini yaşamın içinden alanlarda uygulama fırsatı buluyorlar. Öğrenci Meclislerinde demokrasinin prensipleriyle tanışan öğrenciler; yönetim süreçlerinde söz alıyor ve sorumluluk üstleniyor. Bu yönüyle Öğrenci Meclisleri öğrencilere gelecekte pek çok fayda sağlayacak çeşitli yetenekleri kazanma fırsatı sunar.

t-MBA kapsamında yapılan etkinlik ve uygulamalar ile edinilen kazanımların, günlük hayatta karşılaşılan olaylarda da kullanılması amaçlanır. t-MBA, bu özellikler üzerine öğrenci kazanımını temel alacak şekilde kurgulanmıştır. Öğrenci odaklı ve yapılandırıcı bir anlayışı temel alan t-MBA’de tüm çalışma ve etkinliklerin temelinde öğrencilerin aktif rol alması esas alınır.

Doğa Kolejinde yıllardır başarı ile uygulanan t-MBA programı dünya çapında da takdir toplamış ve pek çok ödülle ülkesine dönmüştür. Global anlamda da eğitim çevrelerince büyük bir yenilik adımı olarak değerlendirilen t-MBA eğitimi, dijital versiyonu t-MBA Digital ile dünyanın çeşitli ülkelerinden binlerce öğrenciye ulaşmaya devam ediyor.

Proje Modelli Eğitim

Eğitim yalnızca bilginin aktarıldığı bir süreç değildir. Öğrencinin entelektüel ve sosyal gelişimini de etkileyen, kişiliğini biçimlendiren önemli bir olgudur. Merak eden, tartışan, sorgulayan, problem çözen, girişimci, sorumluluk alan, düşünme becerileri gelişmiş ve öz düzenleme yapabilen bireyler, yalnızca bilgi aktarmaya dayalı modellerle yetiştirilemez. Yıllardır bu bilinçle hareket eden Doğa Koleji, t-MBA eğitimiyle öğrencilerin liderlik ve yönetim becerilerini geliştiriyor ve onları dünya vatandaşlığına hazırlıyordu.

Bilim ve teknolojinin baş döndürücü bir hızla değiştiği günümüzde artık okul müfredatları öğrencilere bilgi değil, beceri kazandırmaya yönelik geliştirilmektedir. Bu bilinçle Doğa Koleji lise eğitimine, t-MBA eğitiminin yanına proje modelli lise eğitimini de koyarak öğrencilerine 21. yüzyılın gerektirdiği tüm yeterlilikleri kazandırmayı hedeflemektedir.

Proje modelli lise eğitimi ile öğrenciler bilimsel süreç becerileri kazanacak, böylece doğayı ve olayları bilimsel bir bakış açısıyla değerlendirebileceklerdir. Öğrencilerimiz araştırma, inceleme, problem çözme, iletişim, fen okur yazarlığı, teknoloji okur yazarlığı, eleştirel ve yaratıcı düşünme, işbirliği yapabilme becerileriyle donanmış olarak yetişerek dünyada akranlarıyla yaşadıkları yüzyılın gereklerine uygun şekilde yetişeceklerdir. Söz konusu bu 21. yüzyıl becerilerinin yanı sıra bilgiye ulaşma, girişimcilik ve disiplinler arası işbirliği becerilerini de geliştirerek kendi yeteneklerini hayata geçirme şansına sahip olacaklardır. Bu amaçla her bir öğrencimizi titizlikle değerlendirerek onların kişilik özellikleri ve yönelimleriyle öğrenme stillerini saptayarak onların ilgi ve yeteneklerine uygun projeler tasarlamaları ve uygulamaları hedeflenmektedir. Böylece daha önce dünyada çok az uygulaması görünen merak, ilgi, yetenek ile bilimsel projelerin aynı potada birleştirilmesi sağlanarak öğrencilerin öğrenme motivasyonları artırılacaktır.

Yapılan bilimsel araştırmalara göre proje tabanlı öğrenme, problem çözme, araştırma, inceleme, eleştirel ve yaratıcı düşünme, interdisipliner düşünme, seçme, planlama, yürütme (öz düzenleme), yaparak yaşayarak öğrenme, bilgiye ulaşma, teknolojiyi kullanma, iletişim gibi akademik başarıyı olumlu etkileyen beceriler kazandırmaktadır. Bunun yanı sıra işbirliği yapma, paylaşma, dayanışma, sorumluluk alma ve akran öğrenmesi gibi sosyal beceriler de proje tabanlı öğrenme modeliyle üst düzeyde gelişmektedir.

Doğa Koleji olarak öğrencilerimizin bilişsel, sosyal gelişimlerini proje yöntemiyle destekleyerek onların bütünsel gelişimini sağlamayı hedefliyoruz. Bu amaçla öğrencilerimize akademisyenler ve Doğa Koleji akademik kadrosu tarafından geliştirilen Doğa-Kişilik Temelli Yönlendirme Testi (D-KTYT) uygulayarak proje modelli lise eğitiminin başlangıcında kişilik ve öğrenme özelliklerini saptayıp kendi özelliklerine uygun projeler seçmeleri ve yapmaları sağlanarak öğrencilerin kendi potansiyellerini ortaya çıkartılacaktır. Türkiye’de ilk defa Doğa Koleji tarafından geliştirilen ve uygulanan kişilik temelli yönlendirme testi ile öğrencilerimizin kendi merak ettikleri, ilgi duydukları alanda proje yapmaları sağlanarak onlara bilimsel çalışma disiplini kazandırılacak böylece öğrencilerimiz üniversite öğrenimlerine bilimsel süreç becerilerini kazanmış olarak avantajlı bir şekilde başlayacaklardır.

Doğa Koleji proje modelli lise eğitiminde öğrenciler proje yönetimi konusunda yetkin öğretmenlerinin danışmanlığında fen bilimleri alanında proje yapabilecekleri gibi matematik, sosyal bilimler, sanat ve dil alanlarında da interdisipliner projeler yapabilir. Her öğrencimizin mezun oluncaya kadar ders projelerinin yanı sıra ulusal veya uluslararası bir projeye katılması hedeflenmektedir. Bu projelerin yanı sıra her öğrencimiz zorunlu olarak 50 saat sosyal sorumluluk projesi de yaparak çevresine ve topluma katkı sağlayarak mezun olacaktır.

ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME

HBS / Hazır Bulunuşluk Sınavları (Raunt Yayınları)
Hazır bulunuşluk sınavları bir önceki yılın temel konularını kapsar. 9, 10, 11 ve 12.sınıflar için uygulanır. HBS okulun açıldığı ilk haftada ve tüm kampüslerde aynı gün uygulanır. Sınavdaki soruların tamamı orijinaldir. Sınavların konuları sene başında öğretmen, öğrenci ve velilere e-Doğa üzerinden duyurulur. Sınav ölçme ve değerlendirme birimi tarafından hazırlanan yönergeye göre uygulanır.
Yazılı Sınavlar (Doğa Yayınları)
Yazılı sınavları, akademik takvimde belirlenen tarihlerde tüm kampüslerde öğleden önce eş zamanlı uygulanır. Bir yıl içerisinde Matematik ve Edebiyat dersleri toplamda 6 adet, diğer branşlarda 4 adet yazılı sınavı uygulanır. Yazılı sınavların konu aralığı; ilgili dersin planında belirtilen konu içeriklerinden seçilir. Sınav konuları sene başında ölçme ve değerlendirme birimi tarafından E-Doğa Vcloud sistemi üzerinden öğrenciler ve velilere duyurulur. Sınavların güvenliği için uygulama tarihinden bir ya da iki gün önce ölçme değerlendirme bölüm başkanı tarafından okul müdürlerine şifreli bir şekilde gönderilir. Kampüslere iletilen yazılı sınavlar ilgili yönetici tarafından çoğaltılır ve sınav öncesi zarflanır. Sınav saatinde sınav gözetmeni olan öğretmene teslim edilir ve sınavın uygulanması sağlanır. Yazılı sınavlar en fazla beş (5) iş günü içerisinde okunarak E-Okul bilgi sistemine işlenir.
D-AGİS / Doğa Akademik Gelişim İzleme Sınavları (Doğa Yayınları)
9-10 ve 11. sınıflarımızda aylık olarak öğrenilen kazanımların ölçülmesi için yapılır. Bir yıl içerisinde 9 ve 10. sınıflarda toplamda 6 (1. Dönem 3 adet, 2. Dönem 3 adet), 11. sınıflarda ise toplamda 5 (1. Dönem 2 adet, 2. Dönem 3 adet) D-AGİS uygulanır. 1 ders (40 dk.) saati süresinde tamamlanan D-AGİS’ler pazartesi günü 3. ders saati olan sınav saatimizde tüm Doğa Koleji kampüslerinde eş zamanlı olarak uygulanır. Sınavların içeriği genelde bir aylık işlenen ders kazanımlarının ölçülmesine göre hazırlanır. Her hafta farklı branşlara ait D-AGİS’ler uygulanır.Örneğin; 9 ve 10. sınıflarda; ilk hafta Türkçe, ertesi hafta Matematik, üçüncü hafta Fen Bilimleri, dördüncü hafta ise Sosyal Bilimler D-AGİS’leri uygulanır. 11. sınflarda ise aynı düzenle takip eden D-AGİS’ler de üçüncü hafta Fen sınıflarında Fen Bilimleri; Eşit Ağırlık sınıflarında ise Sosyal Bilimler D-AGİS’leri uygulanır. Sınavdaki soruların tamamı orijinaldir. Sınavların konuları her ayın başında öğretmen, öğrenci ve velilere e-Doğa üzerinden duyurulur. Sınavdaki soruların video çözümleri aynı gün içerisinde e-doğa üzerinden yayınlanır. Sınav, ölçme ve değerlendirme birimi tarafından hazırlanan yönergeye göre uygulanır.

SDS / Süreç Değerlendirme Sınavları (Raunt Yayınları)
9 ve 10. sınıflar için 1. dönem 3 adet, 2. dönem 3 adet olmak üzere yıl boyunca toplam 6 adet uygulanır. Sınavların kapsamı sene başından itibaren sınav tarihine kadar işlenen konu aralığındaki kazanımları içerir. Sınavlar tüm kampüslerde aynı gün eş zamanlı olarak uygulanır. Sınavdaki soruların tamamı orijinaldir. Her sınavın kapsamı tüm konuları içerir. Sınavların konuları sene başında öğretmen, öğrenci ve velilere e-Doğa üzerinden duyurulur. Sınavdaki soruların video çözümleri aynı gün içerisinde e-doğa üzerinden yayınlanır. Sınav ölçme ve değerlendirme birimi tarafından hazırlanan yönergeye göre uygulanır.
YKS / Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (Doğa Yayınları & Raunt Yayınları)
YKS deneme sınavları 11 ve 12. sınıflarda YKS sınavına hazırlamak amacıyla yapılır. Konu kapsamı ve soru sayısı gerçek YKS ile aynıdır. Sınavdaki soruların tamamı orijinaldir. YKS sınavları 1. ve 2. oturum olmak üzere iki aşamada gerçekleştirilir. Tüm kampüslerimizde cuma günü öğleden önce 1. oturum sınavı (TYT) cumartesi günü 2. oturum (YKS) sınavı uygulanır. 12. sınıflarda;  15 YKS denemesi Raunt yayınları tarafından, 15 YKS denemesi ise Doğa Koleji Bölüm Başkanları tarafından hazırlanır.11. sınıflarda ise: 7 YKS denemesi Raunt yayınları tarafından, 5 YKS denemesi ise Doğa Koleji Bölüm Başkanları tarafından hazırlanır. Sınavların konuları sene başında öğretmen, öğrenci ve velilere e-Doğa üzerinden duyurulur. Sınavdaki soruların video çözümleri aynı gün içerisinde e-doğa üzerinden yayınlanır. Sınav ölçme ve değerlendirme birimi tarafından hazırlanan yönergeye göre uygulanır.

Adres: Osmangazi Mahallesi, Naci Topçuoğlu Caddesi, No:86, Şehitkamil / Gaziantep

banner

Firma Bilgileri

  • AdresOsmangazi Mahallesi, Naci Topçuoğlu Caddesi, No:86, Şehitkamil / Gaziantep
  • Telefon(342) 336 52 35

Firma Konumu

Paylaş