Gaziantep Özel Sanko Ortaokulu

galeri
galeri
galeri

Firma Hakkında

 
Öğrencileri hayata hazırlamak amacıyla, iletişim becerisi güçlü, yaşama olumlu bakabilen, problem çözme konusunda yetkin, zamanını yönetebilen bireyler yetiştirmek için takım çalışmaları ile öğrenmeyi öğrenmeye öncülük eden bir uygulamadır.

Liseye Geçiş Sınav Çalışmaları

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından merkezi sınavla öğrenci alan Ortaöğretim Kurumları için yapılacak sınav haziran ayının ilk cumartesi gününde gerçekleşecektir. Sınavda sadece 8. Sınıf müfredatına uygun sorular çıkacaktır. Sınav sözel ve sayısal olmak üzere iki bölümden oluşup iki oturum şeklinde yapılacaktır. Sözel bölüm Türkçe, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, İngilizce; sayısal bölüm Matematik ve Fen Bilimleri derslerinden oluşacaktır. Türkçe, Matematik ve Fen Bilimleri derslerinden 20’şer, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ve İngilizce derslerinden ise 10’ar soru sorulacaktır. MEB’in yayınlamış olduğu örnek sorulara bakıldığında; öğrencilerden okuduklarını anlamaları ,edinmiş oldukları bilgileri kullanmaları ve yorumlamaları, eleştirel düşünebilmeleri, analiz ve sentez yapabilmeleri beklenmektedir. 5,6,7 ve 8. sınıf öğrencilerimize yapılan akademik çalışmalar da bu doğrultuda yapılmaktadır.

Öğrencilerimizin yapılacak Merkezi Sınava planlı ve programlı bir hazırlık süreci geçirmelerine yönelik uygulanan deneme sınavları sonucunda Ölçme ve Değerlendirme Biriminden elde edilen veriler K12.net Öğrenci Bilgi Sistemine yüklenmekte ve bu doğrultuda öğrencilerimizin eksiklerinin giderilmesi konusunda rehber ve şube öğretmenlerinin katıldığı toplantılar gerçekleştirilmekte alternatif çözümler üretilmektedir.

Öğrencilerimize sunduğumuz alternatif öğrenme ortamlarından biri E- ders sistemidir. E-ders sisteminde, ders öğretmeni dersinin kaydını almakta ve bu kayıt K12 Net Öğrenci Bilgi Sistemine yüklenmektedir. Sisteme şifreleri ile giriş yapan öğrencilerimiz eksiklerini tamamlama ve öğrendiklerini pekiştirme anlamında önemli bir avantaja sahip olmaktadırlar.

8. sınıflar sınav hazırlık grubu olduğundan yoğun bir ders programı uygulanmaktadır. Pazartesi, salı, çarşamba ve perşembe günleri 15.30-17.00 saatleri arasında sabit etüt sistemi ve birebir çalışmalar yapılmakta olup, cumartesi günleri ise uygulanan deneme sınavları ile öğrencilerimizin kendilerini değerlendirmeleri ve eksik kazanımlarını daha sık bir şekilde görmeleri sağlanmaktadır.

Öğrencilerimizin bilişsel anlamda desteklenmesinin yanı sıra , Ortaokul Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi, öğrencilerin bütünsel anlamda gelişimlerinin sağlanması için Bireysel Takip Sistemi uygulamakta, Zaman Yönetimi, Motivasyon ve Sınav Kaygısı ile Başa Çıkma gibi konularda öğrencilere bireysel veya grup çalışmaları ile katkı sağlamaktadır.

Çoklu Zeka Uygulamaları ve Öğrenci Merkezli Eğitim

Temelinde grup çalışmaları, bireysel öğretim yaklaşımları ve proje tabanlı öğrenmenin yer aldığı çoklu zeka öğretim yöntemlerini kuruluşundan bu yana uygulayan okulumuz; Türkiye’de çoklu zeka ve öğrenci merkezli eğitim yaklaşımını ilk benimseyen ve başarıyla uygulayan okullardandır.

Proje Tabanlı Öğrenme

Gerçek öğrenmenin öğrencinin tüm duyularını harekete geçirmekle mümkün olacağı inancıyla; tüm eğitim-öğretim programları yaparak yaşayarak öğrenme ve proje tabanlı eğitim üzerine yapılandırılır.

Aktif Öğrenme

Aktif öğrenme; öğrencinin bireysel olarak öğrenmenin yönetim ve sorumluluğunu üzerine aldığı, zihinsel yeteneklerini kullanmaya teşvik edildiği bir öğrenme biçimidir.
Bireyin ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerini dikkate alan, bireye çoklu öğrenme ve değerlendirme fırsatları sunan ve öğrenme deneyimleri kazanmaları için fırsat sağlar.

Adres: Pancarlı Mahallesi, Kültür Caddesi, No:10, 27060, Şehitkamil / Gaziantep

banner

Firma Bilgileri

  • AdresPancarlı Mahallesi, Kültür Caddesi, No:10, 27060, Şehitkamil / Gaziantep
  • Telefon(342) 211 55 00

Firma Konumu

Paylaş