Gaziantep Özel Sanko İlkokulu

galeri
galeri
galeri

Firma Hakkında

Çoklu Zeka Uygulamaları ve Öğrenci Merkezli Eğitim
Temelinde grup çalışmaları, bireysel öğretim yaklaşımları ve proje tabanlı öğrenmenin yer aldığı çoklu zeka öğretim yöntemlerini kuruluşundan bu yana uygulayan okulumuz; Türkiye’de çoklu zeka ve öğrenci merkezli eğitim yaklaşımını ilk benimseyen ve başarıyla uygulayan okullardandır.

Sınıf Düzeyinde Uzman Öğretmenlik
Özel Sanko İlkokulu eğitime başladığı günden bu yana uzman öğretmenlik sistemiyle eğitim öğretim faaliyetlerine devam etmektedir. Bu sistemde alanında uzmanlaşmış öğretmenler her yıl aynı sınıfı okutur. Okuttuğu sınıf düzeyindeki öğrencilerin yaş grubu özelliklerini, okuttuğu sınıfta uygulanacak öğretim yöntem ve teknikleri, müfredatın tüm kazanımlarını çok iyi bilir. Öğrencilerin bilişsel düzeylerine uygun ders planı ve materyaller hazırlayarak onları her alanda yetkin kılan bir eğitim ve öğretim süreci sürdürürler.

Öğrenen Okul Yaklaşımı İle Yaşam Becerileri Eğitimi
Öğrenen Okullar dersi sadece Özel Sanko İlkokulunda uygulanır. Bu ders 3. ve 4. sınıflarda uygulanmakta olup bu programla öğrenciler; öğrenen organizasyonların beş disiplini olan düşünsel modeller, kişisel yetkinlik, paylaşılan vizyon, takım halinde öğrenme ve sistem düşüncesi kavramlarını benimser. Bu ders öğrencilere; kendilerini tanımayı, kişisel vizyon sahibi olma bilincini, yaşam boyu öğrenmeyi, problem çözmeyi, temel iletişim becerilerini, farklılıklara saygıyı ve duyarlılığı öğreterek öğrencilerin hayata hazırlanmasını amaçlar. Bu amaç doğrultusunda dersin içeriği zenginleştirilmiş eğlenceli etkinliklerle sürdürülür. Bu sayede öğrencilerimiz birlikte çalışmayı öğrenir, kişilerarası ilişkilerini ve özgüvenlerini geliştirirler, içsel yolculuk yaparak kendi kişiliklerini tanır ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunurlar.

Karakter Eğitimi Uygulamaları
Öğrencilerin kullandıkları ajandalarda aylık olarak saygı, Atatürkçü düşünceye bağlılık, hedef koyabilme, sorumluluk, ekip çalışması, dürüstlük, sevgi, özgüven ana başlıklarıyla verilmiş olan değerler, farklı aktivitelerle işlenir ve bu konularla ilgili öğrenci sunumlarına yer verilir. Her gün derse başlamadan önce karakter eğitimini destekleyici özlü sözler tahtaya ve sonrasında ajandalara yazılır, ardından öğrenciler bu sözlerle ilgili fikir alış verişinde bulunurlar.
Toplumsal dayanışma, küresel ısınma, aç gözlülük, önyargı, yardımseverlik gibi konular ve ajandada yer alan aylık değerlerle ilgili animasyon ve kısa film gösterimleri yapılır. Eğitim ayrıca içeriğinde görsellerin, videoların, karikatürlerin, animasyonların olduğu sunumlarla da desteklenir.

Bireysel Gelişim Dosyası (Portfolyo)
Her öğrencinin eğitim öğretim faaliyetlerini sürdürdüğü süreç içerisindeki gelişimini ifade eden özgün çalışmaları bir araya getirilerek dosyalanır. Süreci değerlendiren bu ürünler dönemde birer kez öğrenciler tarafından velilere sunularak paylaşılır. Sunum gününde öğrencinin çalışmaları ile kendini ifade etmesi ve değerlendirme sürecine katılması kişiliğini geliştirir, karar alma becerisi ve öğrenme sorumluluğu kazanmasını sağlar. Öğrenci bir üst sınıfa Bireysel Gelişim Dosyası (portfolyo) ile geçer.

Adres: Pancarlı Mahallesi, Kültür Caddesi, No:10, 27060, Şehitkamil / Gaziantep

banner

Firma Bilgileri

  • AdresPancarlı Mahallesi, Kültür Caddesi, No:10, 27060, Şehitkamil / Gaziantep
  • Telefon(342) 211 55 00

Firma Konumu

Paylaş