Gaziantep Özel Seçkin Koleji Anaokulu

galeri
galeri
galeri
galeri
galeri

Firma Hakkında

Sürekli değişen ve gelişen çağa ayak uydurabilmenin en doğru ve güvenilir yolu “eğitim”dir.

SEÇKİN Okulları´nda Anaokulu, İlköğretim Okulu ve Lise arasında, öğretim programları, organizasyon ve içerik açılarından tam bir sistem bütünlüğü sağlanmıştır.

Eğitim bireyin davranışlarında değişiklik meydana getirme sürecidir. Okulumuzda eğitimin amacı ise bireyin çevresiyle beraber davranışlarında olumlu yönde değişiklikler sağlamaktır. Eğitim ailede başlar okulda devam eder. Biz Seçkin Koleji olarak, öğrencilerimizin olumsuz davranışlarını azaltıp olumlu yönde gelişmesi  ve topluma uyum sağlaması için uygun ortam ve koşulları hazırlayarak  kaliteli, nitelikli eğitim vererek, onları donanımlı bir şekilde  hayata  hazırlarız.

EĞİTİMDE BENİMSEMİŞ OLDUĞUMUZ İLKELER
Okul Öncesi Dönem yaşamın temelidir. Bu dönemde öğrenme hızı çok yüksektir.  Bir yaş grubunun genel gelişim özellikleri o yaş grubundaki tüm çocuklar için ortaktır; ancak her çocuğun kendine özgü davranışlar sergilediği de unutulmamalıdır.

Benimsemiş olduğumuz temel ilkeler şunlardır:

Okulumuzda öğrenci merkezli eğitim benimsenmiş olup  çocukların yaparak  yaşayarak öğrenmeleri sağlanır.,

Uyguladığımız eğitim ve düzenlediğimiz etkinlikler çocuğun gereksinimlerine ve bireysel farklılıklarına uygun olarak gerçekleştirilir.

Eğitimimiz; çocuğun psikomotor, sosyal-duygusal, dil, bilişsel alanlardaki gelişimini destekler, çocuğa özbakım becerilerini kazandırır ve onu ilköğretime hazır duruma getirir.

Eğitimimiz çocuklarımıza sevgi, saygı, işbirliği, sorumluluk, hoşgörü, yardımlaşma, dayanışma, paylaşma duygu ve davranışlarını kazandırır.

Eğitimimiz; çocuğun kendine saygı ve güven duymasını sağlar, ona özdenetim kazandırır.

Oyun yoluyla öğrenme eğitim sistemimizin temel prensiplerinden biridir.

Çocuklarla iletişimde, onların kişiliğini zedeleyici şekilde davranılmaz, baskı ve kısıtlamalara yer verilmez.

Çocukların bağımsız davranışlar geliştirmesi desteklenir, yardıma gereksinim duyduklarında yetişkin desteği  sağlanır.

Çocukların kendi duygularını ve başkalarının duygularını fark etmesi sağlanır.

Çocukların hayal güçleri, yaratıcı ve eleştirel düşünme becerileri ile iletişim kurma ve duygularını anlatabilme davranışları geliştirilir.

Programlar hazırlanırken ailelerin ve içinde bulundukları çevrenin özellikleri dikkate alınır.

Eğitim sürecimizde çocukların gelişimleri ve eğitim programları düzenli olarak takip edilir ve değerlendirilir.

Değerlendirme sonuçları eğitim danışmanlığı tarafından velilerle birlikte bireysel görüşmeler yapılarak paylaşılır. 

EĞİTİM MODELİMİZ

Özel Seçkin Koleji Anasınıfları eğitiminde kullandığı diğer modellerin yanı sıra High/Scope ve Gems modellerini daha ön plana çıkarmaktadır.

High/Scope eğitim sisteminin savunduğu temel felsefe  tüm duyuları kullanarak, aktif olarak öğrenmeyi planlar,  her çocuğun potansiyelini en üste çıkarmayı amaçlar. Etkin öğrenme yaklaşımı, düzenlenmiş öğrenme ortamı, öğrenci merkezli eğitim, olumlu yetişkin çocuk etkileşimi savunduğumuz ve uyguladığımız  temel unsurlardır. Çocukların bulundukları değişik gelişim seviyeleri ve öğrenme özelliklerine göre bireysel olarak desteklenmesini sağlar. Program; çocukların seviyelerine, ilgi alanlarına göre düzenlenirken yeteneklerini de keşfetmeye  çalışır. Gelişim bir bütün olarak ele alınır. Her çocuğun ayrı ayrı psikomotor, sosyal duygusal, dil ve bilişsel gelişimleri için çalışmalar yapılır.

Fen ve matematik öğretiminde: Gems-Gerat Explorations in Math and Science (Fende Matematikte Büyük Araştırmalar) ve onu tamamlayan Math Their Way (Oyunla Matematik ) programı uygulanmaktadır. Bu programların amacı bağımsız öğrenen ve eleştirel düşünebilen bireyler yetiştirmek, öğrencinin fen ve matematikteki öncü kavramları anlamalarını sağlamak, fen ve matematiğe karşı olumlu bir tutum edinmelerini sağlamaktır. Bütün bu amaçlara ulaşmak için de ihtiyacımız olan şey çocukların meraklarını uyandırmak, sorgulamaları, araştırmalarını tahminde bulunmalarını sağlamaktır.

EĞİTİM DANIŞMANLIĞI HİZMETLERİMİZ

Okul Öncesi Dönem çocuğun gelişiminin en hızlı olduğu dönemdir. Bu dönemde çocuklar çok hareketli ve meraklıdırlar, çok soru sorarlar. Kişiliğin temellerinin atıldığı bu dönemde ailelerin bilinçli bir rehberliğe ihtiyaçları vardır.

 Bu nedenle eğitim danışmanlığı;
Veli-öğretmen-eğitimci iletişim desteği,
Randevu sistemi ile veli görüşmeleri,
Gelişim tarama testi uygulaması,
Kişilik testi uygulaması,
Hizmet içi eğitim programları,
Yapılan eğitim çalışmalarının aileyle  paylaşımı” şeklinde gerçekleştirilir.

Adres: 15 Temmuz Mahallesi, 148045 Nolu Sokak, No:2/1, Şehitkamil / Gaziantep

banner

Firma Bilgileri

  • Adres15 Temmuz Mahallesi, 148045 Nolu Sokak, No:2/1, Şehitkamil / Gaziantep
  • Telefon(342) 339 91 91

Firma Konumu

Paylaş