Gaziantep Özel Seçkin Koleji İlkokulu

galeri
galeri
galeri
galeri
galeri

Firma Hakkında

Öğrencilerimize iyi bir vatandaş olmak için gerekli temel bilgi, beceri, davranış ve alışkanlıkları kazandırmak; onu milli ahlak anlayışına uygun olarak yetiştirmek ,

Yetenekleri doğrultusunda yetiştirerek hayata  ve üst öğrenime hazırlamak,

Ona değerli bir varlık olduğunu kavramayı; onu kişilik ve ahlaki karakter sahibi iyi bir yurttaş olarak yetiştirmek,

Toplumun diğer üyeleri ile olumlu bağlar kurabildiği ölçüde mutlu bir kişilik geliştirebileceğini, çevresindeki insanlarla iyi işbirliği yapabildiği ölçüde başarıya ulaşabileceğini benimsetmek,

Yurdun kalkınmasında, insan gücünün en değerli bir zenginlik kaynağı olduğunu ve bu kaynağı iyi şekilde geliştirmenin en verimli yatırım olacağını kavratmak,

Türkiye Cumhuriyeti’nin insan haklarına dayanan milli, demokratik, laik ve sosyal bir devlet olduğunu, Türkiye Devleti’nin ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütün olduğunu kavratmak, amacımızdır.

Seçkin İlköğretim Okulu, eğitim felsefesini tam öğrenme modeli ile kavram, bilgi, beceri, tutum, davranış elementleri üzerine kurmuştur.

Tüm sınıflarda ders içi etkinlikler, çoklu zeka uygulamalarına göre öğrencilere yaptırılarak öğrencilerin konuları yaparak ve yaşayarak öğrenmeleri için uygun ortamlar oluşturuldu.

Matematik

Günümüzde matematik eğitiminde; önceden belirlenmiş bilgilerin aktarılmasına dayalı, öğrencilerin aktif olarak derse katılmadığı veya teşvik edilmediği, bilgilerin sorgulanmadan ezberlendiği ya da çeşitli öğrenme etkinliklerinin karşılıklı düşünce alışverişine pek izin verilmeden bireysel olarak gerçekleştirilerek öğrencilerin yarıştırıldığı bir yapıdan uzaklaştırılması gerektiği artık yadsınamaz bir gerçektir.

Seçkin İlkokulu´nda öğrenciler Matematik dersinde kendilerine sunulan bilgileri pasif olarak almak ve mutlak doğrular olarak kabul etmek yerine, etkin katılım yoluyla ulaştıkları bilgiler üzerinde seçme, işleme, karşılaştırma, değerlendirme ve yorumlama yapabilmektedir.

Günlük hayattan kopuk, durağan bilgi ve becerilerin öne çıktığı bir matematik eğitimi yerine öğrencilere etraflarındaki dünyayı keşfedip araştırarak varsayımlar yoluyla görmesini ve anlamasını sağlayacak, matematiği problem çözme, nedensellik ve iletişim aracı olarak görecekleri bir matematik öğretimi olarak düşünmekteyiz.Seçkin İlkokulunda bunları yaparken öğrenciye matematiğin eğlenceli yönünü farkettiriyor ve hepsinden önemlisi “Her çocuk matematiği öğrenebilir.” ilkesiyle hareket ediyoruz. 

İngilizce

Seçkin Okulları olarak, İngilizce müfredatımızı uluslararası geçerliliği olan Cambridge İlköğretim İngilizce ikinci Dil müfredatı (CIPP ESL) doğrultusunda tasarladık. Bu çerçevede hazırlanan program İngilizceyi İkinci Dil olarak öğrenenler için gelişimci ve geniş kapsamlı öğrenme hedeflerini kapsar. Müfredat taslakları beş bölüme ayrılır; Okuma, Yazma, İngilizce Kullanımı, Dinleme ve Konuşma. 

Fen ve Teknoloji

Seçkin İlkokulu´nda Fen ve Teknoloji eğitiminin amacı, öğrencilerin fen ve teknoloji okuryazarı olarak yetişmelerini sağlamaktır. Fen ve teknoloji okuryazarlığını, çevrede olan olayları anlayabilme ve bilimsel yolla açıklayabilme, hayatta karşılaşılan problemleri bilimsel yaklaşımla çözebilme, bilimsel gelişmeleri takip etme ve anlayabilme olarak açıklayabiliriz. Öğrencilerimizin, fen ve teknoloji okuryazarı olarak yetişebilmeleri için çok yönlü bir eğitim gerçekleştirmekteyiz.

Öğrencilerimizin Fen ve Teknoloji Eğitimi dersini işlerken ünite kazanımlarını edinmelerinin yanı sıra bilimsel süreç becerilerini de geliştirmekteyiz. Bilimsel süreç becerileri; gözlem, ölçme, tahmin, çıkarım yapma, değişkenleri belirleme, verileri toplama ve düzenleme, veri yorumlama ve modellemedir. Bu bilimsel süreç becerileri, ancak öğrenciler kendileri uyguladıklarında gelişmektedir. Bu nedenle Fen ve Teknoloji Eğitimi dersi programlarını, birden çok duyuya hitap edecek biçimde, laboratuvarda grup çalışmaları, bireysel çalışmalar ve deneylerle yürütmekteyiz. 

Adres: 15 Temmuz Mahallesi, 148045 Nolu Sokak, No:2/1, Şehitkamil / Gaziantep

banner

Firma Bilgileri

  • Adres15 Temmuz Mahallesi, 148045 Nolu Sokak, No:2/1, Şehitkamil / Gaziantep
  • Telefon(342) 339 91 91

Firma Konumu

Paylaş