Gaziantep Özel Çağdaş Bilgi Koleji Anaokulu

galeri
galeri

Firma Hakkında

Çocukların doğuştan sahip olduğu öğrenme yetenekleri ile sonradan kazanıp edindikleri becerileri bulup değerlendirme, bunları bireylerin seçim ve eğilimleri ile toplumun bugünkü ve gelecekteki insan gücü ihtiyaçları doğrultusunda geliştirip, soran sorgulayan bireyler yetiştirme temel amacımızdır. Aynı zamanda ulusal değerlere bağlı, dünyanın her yerinde rahatlıkla yaşayabilecek geleceğin güvenilir liderlerini yetiştirme misyonu doğrultusunda amaçlar belirlenir.
 
        Öğrencilerimizin eğitim ve öğretimde aktif kılındığı uygulamalara yer vermekteyiz. Programımızda öğrencilerimizi araştırma ve yaratıcılığa yönlendirecek eğlenceli ve üretkenlik sağlayacak etkinlikler uygulanmaktadır. Görsel, işitsel ve deneysel yöntemler kullanılmaktadır. Okul bünyesinde yer alan fen bilgisi laboratuarı, teknoloji odası, kütüphane ve etkinlik atölyelerinden etkin olarak faydalanılmaktadır.
 
        Öğrencilerimize yönelik, problem çözme, iletişim, akıl yürütme, ilişkilendirme, karar verme, sorumluluk alma ve yerine getirme, araştırma, girişimcilik, bilinçli tüketicilik, çevre bilinci, yaratıcılık ve diğer pek çok beceri; programdaki kazanımlar doğrultusunda hazırlanan öğrenme durumları ve öğrenme ortamları aracılığıyla, oyun merkezli etkinliklerle, çocuğun aktif katılımı ve bilgiyi kendisinin yapılandırması yoluyla kazandırılmaktadır.  
 
        Öğrencilerimizin bir birey olarak kendilerini tanıma-duygu yönetimi, karar verme beceri gelişimi, bilinçli tüketici olma, yaratıcı düşünce gelişimi, farklılıklara saygı, değişkenlik ve benzerlik, araştırma, bilgi ve teknolojiyi kullanma, temel alışkanlıklar- görgü kuralları eğitimi verilerek birinci sınıfa hazır bulunuşlukları sağlanmaktadır.
 
        Öğrencilerin yaratıcılıkları, hayal güçleri ve yetenekleri doğrultusunda ?Küçük Yazarlardan Büyük Masallar?, ? Masal Dünyasına Yolculuk ?, Resim / Seramik ve Etkinlik Sergileri, Portfolyo paylaşım günü, konu proje sunumları, sınıf içi aile katılımı etkinlikleri gibi uygulamalar yapılmaktadır.
 
        Anasınıfı programında çocukların gelişim ve ihtiyaçlarını destekleyici resim, müzik, halk oyunları, beden eğitimi, seramik, satranç  gibi aktiviteler yer almaktadır. Ayrıca realia (günlük hayatta kullanılan materyal), medya, yazılı materyal, audio (işitsel), görsellik, çeşitli drama ve kukla oyunları, şarkı, chants (oyun şarkıları), rhymes (uyaklar) ve hikâye teknikleri kullanılmaktadır.
 
Adres: Binevler Mahallesi, 81062 nolu Caddesi, Blok No:6, Şahinbey / Gaziantep
banner

Firma Bilgileri

  • AdresBinevler Mahallesi, 81062 nolu Caddesi, Blok No:6, Şahinbey / Gaziantep
  • Telefon(342) 338 20 00

Firma Konumu

Paylaş