Türkiye’nin en iyi üniversiteleri sıralaması (Güncel 2020 verilerine göre en iyi sıralama)

Türkiye’de binlerce üniversite var. Fakat bazıları eğitimi, ismi ve kalitesiyle ön plana çıkıyor. İşte sizlere URAP’ın yaptığı araştırmaya göre Türkiye’nin en iyi üniversiteler sıralaması…

Bu sıralama URAP’ın verilerine göre alınmıştır. Sıralama oluşturulurken makale puanı, atıf puanı, bilimsel doküman puanı, doktora+mezun puanı ve öğretim üyesi-öğrenci puanları baz alınarak genel bir hesaplama yapılıyor. Ardından toplam puana göre en iyi üniversiteler sıralanıyor.

TÜRKİYE’NİN EN İYİ 50 ÜNİVERSİTESİ SIRALAMASI

1-) Hacettepe Üniversitesi

2-) Orta Doğu Teknik Üniversitesi

3-) İstanbul Teknik Üniversitesi

4-) İstanbul Üniversitesi

5-) Koç Üniversitesi

6-) Ankara Üniversitesi

7-) Boğaziçi Üniversitesi

😎 Ege Üniversitesi

9-) İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi

10-) Gebze Teknik Üniversitesi

11-) Gazi Üniversitesi

12-) Yıldız Teknik Üniversitesi

13-) Sabancı Üniversitesi

14-) İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü

15-) Atatürk Üniversitesi

16-) Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi

17-) Erciyes Üniversitesi

18-) Marmara Üniversitesi

19-) Dokuz Eylül Üniversitesi

20-) Selçuk Üniversitesi

21-) Çukurova Üniversitesi

22-) Fırat Üniversitesi

23-) Karadeniz Teknik Üniversitesi

24-) Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

25-) Akdeniz Üniversitesi

26-) Abdullah Gül Üniversitesi

27-) Bursa Uludağ Üniversitesi

28-) Ondokuz Mayıs Üniversitesi

29-) İnönü Üniversitesi

30-) Anadolu Üniversitesi

31-) Süleyman Demirel Üniversitesi

32-) Gaziantep Üniversitesi

33-) İstanbul Medeniyet Üniversitesi

34-) Sakarya Üniversitesi

35-) Çankaya Üniversitesi

36-) Kocaeli Üniversitesi

37-) Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

38-) İzmir Katip Çelebi Üniversitesi

39-) Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

40-) Başkent Üniversitesi

41-) Atılım Üniversitesi

42-) Dicle Üniversitesi

43-) Manisa Celâl Bayar Üniversitesi

44-) Pamukkale Üniversitesi

45-) Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi

46-) Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi

47-) Mersin Üniversitesi

48-) Yeditepe Üniversitesi

49-) Özyeğin Üniversitesi

50-) Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

TIP FAKÜLTESİ OLMAYAN EN İYİ 10 ÜNİVERSİTE SIRALAMASI

1-) Orta Doğu Teknik Üniversitesi

2-) İstanbul Teknik Üniversitesi

3-) Boğaziçi Üniversitesi

4-) İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi

5-) Gebze Teknik Üniversitesi

6-) Yıldız Teknik Üniversitesi

7-) Sabancı Üniversitesi

😎 İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü

9-) Abdullah Gül Üniversitesi

10-) Anadolu Üniversitesi

Kaynak : URAP (http://tr.urapcenter.org/)

banner